Hopp til hovedinnhold

Debatten om rituell omskjæring av gutter

Hva skal veie tyngst: religionsfrihet eller barns kroppslige integritet? Her har vi samlet debattinnlegg, uttalelser og vedtak om rituell omskjæring av gutter.

Ulike standpunkter

Omskjæring bør være forbudt

De som mener at det bør være aldersgrense (i praksis et forbud) for rituell omskjæring av gutter trekker gjerne fram at barns rettigheter og kroppslige integritet må settes foran religiøse hensyn. Vi har allerede et forbud mot kvinnelig omskjæring, og omskjæring av forsvarsløse barn uten medisinsk begrunnelse må regnes som et overgrep.

Omskjæring bør være tillatt

De som mener at rituell omskjæring av gutter bør være tillatt trekker gjerne fram at et forbud vil bryte med religionsfriheten. Et forbud vil også ha uholdbare konsekvenser for jødiske og muslimske minoriteters levekår i Norge. Omskjæring av gutter har ubetydelige medisinske konsekvenser, og kan ikke regnes som et overgrep.

Debatten så langt

Rituell omskjæring av jenter er forbudt i Norge, i henhold til loven om forbud mot kjønnslemlestelse. Men hva med rituell omskjæring av gutter? Dette spørsmålet skaper heftig debatt på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer. Human-Etisk Forbund, Humanistisk Ungdom, Fremskrittspartiet og SV har alle vedtatt at de ønsker en aldersgrense for mannlig omskjæring, som i praksis medfører et forbud mot dagens praksis.

18 jun 18

HEF støtter forbud mot rituell omskjæring av gutter

Landsstyret i Human-Etisk Forbund
human.no
04 mai 18

– Tradisjonsargument for omskjæring er ufornuftig

Lars Christian Alm
fritanke.no
30 apr 18

HU ønsker forbud mot omskjæring for alle under 18 år

fritanke.no
27 apr 18

Det er forsvarsløse barn som er den svake parten

Kari Gulla og Iben Akselbo (universitetslektorer, NTNU)
adressa.no
20 apr 18

SV forbyr jødisk liv

Daniel Johansen (gjestekommentator)
adressa.no
19 apr 18

Vet HU-lederen hva et overgrep er?

Paul Omar Lervåg
fritanke.no
18 apr 18

Humanistisk Ungdom delt på midten når det gjelder omskjæring

fritanke.no
17 apr 18

Nei til forbud

Bjørgulv Braanen (redaktør, Klassekampen)
klassekampen.no
17 apr 18

Rituell omskjæring bør ikke forbys

Dagbladets lederartikkel
dagbladet.no
17 apr 18

Nei til forbud mot omskjæring

Fædrelandsvennens lederartikkel
fvn.no
14 apr 18

SV går inn for alders­grense for omskjæring

dagbladet.no
14 apr 18

Vedtaket om aldersgrense for omskjæring er en skamplett på SV

Ervin Kohn (forstander, Det mosaiske trossamfunn)
dagbladet.no
09 mai 17

Barnets rettigheter veier tyngst

Wasim Zahid (lege og forfatter)
dagbladet.no
09 mai 17

Uklokt av Frp å ville forby omskjæring av guttebarn

VGs lederartikkel
vg.no
08 mai 17

Penisprinsipper

Nils August Andresen (redaktør, Minerva)
minervanett.no
06 mai 17

- Gutter i Norge skal slippe at noen skjærer i tissen deres

Fra Frps landsmøte 2017
dagbladet.no
06 mai 17

Frp vil forby omskjæring av gutter

nrk.no
17 okt 13

Rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper

Felles kronikk fra barneleger o.a.
aftenposten.no
08 okt 13

Religiøs omskjæring bør tillates

Torkel Brekke (professor, UiO og prosjektleder, Civita)
civita.no
30 sep 13

La gutter selv få bestemme om de skal omskjæres

Felles uttalelse fra de Nordiske barneombudene
barneombudet.no (pdf)
19 jun 12

Enstemmig HEF-landsstyre mot omskjæring

fritanke.no
01 nov 11

Problematisk omskjering - problematisk forbod

Øyvind Strømmen
fritanke.no (pdf)