Hopp til hovedinnhold

Debatten om finansiering av tros- og livssynssamfunn

Stat og kommune bruker ca. 5 milliarder kroner årlig på Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Er det riktig bruk av offentlige midler?

Ulike standpunkter

Tros- og livssynssamfunn bør finansiere seg selv

Mange mener at tros- og livssynssamfunn bør finansieres av sine medlemmer.

Likebehandling er det essensielle

Vi har et stort antall registrerte tros- og livssynssamfunn i Norge, og de fleste av dem er støtteberettiget, men ingen av dem får støtte på lik linje med Den norske kirke.

Tros- og livssynssamfunn bør få statsstøtte

Ved at staten tilrettelegger for og stiller midler til rådighet, gis det et materielt grunnlag for at alle innbyggere kan få oppfylt retten til fri livssynsutøvelse.

Debatten så langt

13 feb 17

Finansiering må knyttes til medlemskap

Landsstyret, Human-Etisk Forbund
human.no
13 jan 17

Det enkleste er ikke alltid det beste

Øistein Sommerfeldt Lysne, nestleder i Humanistisk Ungdom
dagbladet.no
11 jan 17

Burde vi ikke betale trosutøvelsen selv?

Christian Lomsdalen. lektor, humanist og far
dagbladet.no
18 aug 16

Det er ikke «raushet» – Staten er forpliktet til å gi penger til tro og livssyn

Even Gran, kommentator i Fri tanke
dagbladet.no
04 jul 16

Skal minoriteter sponse majoritetens trosutøvelse?

Ingvill Thorson Plesner, seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter
verdidebatt.no
17 jun 16

Grip sjansen, Helleland!

Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
dt.no
16 jun 16

På tide å trekke hele støtten

Ingunn Økland, kommentator i Aftenposten
aftenposten.no
20 mar 16

Når noen livssynssamfunn er likere enn andre

Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund
aftenposten.no
15 mar 16

-Statlig støtte er ikke et paradoks

Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet (Den norske kirke)
aftenposten.no
15 mar 16

-Når andre gode tiltak får offentlig støtte, må livssyn også få

Trygve W. Jordheim, nyhetssjef i Vårt Land
vl.no
11 mar 16

-Trossamfunn bør finansiere seg selv

Ingunn Økland, kommentator i Aftenposten
aftenposten.no
11 mar 16

-For hver krone staten bevilger til Den norske kirke, må den ut med 15 øre i kompensasjon.

Even Gran, kommentaror i Fri tanke
fritanke.no
27 feb 16

-Medlemsavgift kan forhindre kirkejuks

Aftenposten (leder)
aftenposten.no
30 mai 14

Kirken må samle inn 4,6 milliarder

Avisen Vårt Land
vl.no
27 apr 14

-De troende bør betale for kirken

Jan Arild Snoen, skribent
aftenposten.no
07 jan 13

Utredning om offentlig økonomisk støtte til tros- og livssynssamfunnene

Stålsett-utvalget (NOU 2013: 1)
regjeringen.no