Hopp til hovedinnhold

Debatten om ytringsfrihet og blasfemi

Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. At ulike meninger kan brytes mot hverandre i fri debatt gjør at verden kan komme fremover, at nye ideer kan vinne frem og at utdaterte oppfatninger kan motbevises. Allikevel er ytringsfriheten aldri absolutt.

Ulike standpunkter

Blasfemi - en rettighet

Vi mener at retten til blasfemi er en forutsetning for ytringsfriheten og for trosfrihet. Religiøse institusjoner forvalter stor makt over livene til mange mennesker. All makt må tåle kritikk i demokratiske samfunn. I ytterste konsekvens vil enkeltmenneskers eksistens i seg selv være å anse som blasfemi i noen miljøer. Blasfemilovgivning står derfor i veien for friheten til enkeltmennesket - inkludert religionsfriheten.

Ytringsfrihet med måte

Noen mener at det er gode grunner for å hevde at vi må respektere at mennesker har ulike grenser for å føle seg trakassert eller truet. Bergens Tidende bruker følgende utsagn for å sette regler for å delta i debatter i avisen: «Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.»

KRF skifter mening

Tidligere har Kristelig folkeparti vært forkjemper for å beholde blasfemiparagrafen. I debatten som har oppstått etter hendelsene i paris har partiet skiftet mening.

Debatten så langt

Denne debatten blusset opp i kjølvannet av terrorangrepene i Paris og København i 2015. Blasfemilovgivning har en lang tradisjon her i Norge. Historisk har blant annet forfattere blitt beskyldt for blasfemi. Blant andre Marcus Thrane, Hans Jæger og Trygve Bull fikk alle oppleve beskyldninger om blasfemi. Norges blasfemilov ble først opphevet i 2015, etter påtrykk fra blant annet Human-Etisk Forbund. Mens vår egen blasfemiparagraf er avskaffet er blasfemilovgivningen høyst aktiv i en rekke land i verden. Straffene varierer fra land til land, men i enkelte land kan man risikere dødsstraff for å fornærme feil religion.