Hopp til hovedinnhold

Debatten om aktiv dødshjelp (eutanasi)

Her presenterer vi ulike innlegg i debatten om aktiv dødshjelp.

Ulike standpunkter

Mot aktiv dødshjelp

De som er mot aktiv dødshjelp legger vekt på bl.a. fare for utglidning, livets ukrenkelighet, naturlig lidelse og moderne smertelindring.

For aktiv dødshjelp

De som er for at aktiv dødshjelp må tillates i enkelte tilfeller legger vekt på blant annet selvbestemmelse og barmhjertighet.

Hverken for eller mot

Mange synes det er vanskelig å lande på et endelig standpunkt for eller mot aktiv dødshjelp.

Debatten så langt

På et humanistisk grunnlag er det mulig både å forsvare og å motsette seg legalisering av aktiv dødshjelp. Human-Etisk Forbund tar ikke stilling for eller mot eutanasi, men overlater til medlemmene selv å gjøre seg opp en mening om spørsmålet.