Hopp til hovedinnhold

Livssynsdebatt i Norge

I det økende mangfoldet som utgjør det norske samfunnet foregår det stadig debatter som er aktuelle for Human-Etisk Forbund. Verdier, menneskerettigheter og sekularisme er noen overordnede temaer.

Her har vi samlet noen gode innlegg i pågående debatter, fra debattanter som både er enig og uenig med Human-Etisk Forbund.

Debatten om aktiv dødshjelp (eutanasi)

På et humanistisk grunnlag er det mulig både å forsvare og å motsette seg legalisering av aktiv dødshjelp. Human-Etisk Forbund tar ikke stilling for eller mot eutanasi, men overlater til medlemmene selv å gjøre seg opp en mening om spørsmålet.

Debatten om ytringsfrihet og blasfemi

Blasfemi er ulovlig i Norge etter straffelovens S 142. Loven forbyr å vise ringeakt "for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse».