Hopp til hovedinnhold

BioetikkHuman-Etisk Forbund engasjerer seg i etikken rundt anskaffelsen og anvendelsen av biologisk og medisinsk kunnskap, som oftest omtalt som bioteknologi.

Humanister er grunnleggende for fri forskning og ser det å utvikle og etablere ny, etterprøvbar kunnskap som et gode.

Medisinske framskritt som redder og bedrer menneskers liv, har historisk sett vært og er verdifulle resultater av forskning og klinisk utprøving av metoder som i sin tid ble ansett som eksperimentelle. Vi er tilhengere av vitenskapelige metoder og forskning som kilde til medisinske framskritt, samtidig som det er viktig å understreke at etisk debatt, åpenhet og innsyn er avgjørende innen et felt som bioteknologi hvor det er selve det menneskelige som er forskningsobjektet.

Utviklingen innenfor bioteknologi åpner opp for en rekke betenkelige og vanskelige sider som stiller krav til den etiske diskusjonen, dens rammeverk og innsyn. Det må svært tungtveiende argumenter til for å forby forskning. Desto viktigere er debatten i neste omgang om eventuell anvendelse av nyvunnet kunnskap.