Hopp til hovedinnhold

Politikk og debattVåre medlemmer er ikke nødvendigvis enige politisk. Human-Etisk Forbunds politiske rolle er å være en interesseorganisasjon for saker om religion, livssyn, stat og menneskerettigheter som ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering.

Et mangfoldig samfunn i en sekulær stat

Når Human-Etisk Forbund mener noe i politiske saker, er det alltid på grunnlag av verdiene som ligger i vårt humanistiske livssyn. Vi ønsker at felles etiske verdier som respekt for liv og menneskeverd, likestilling, rettferdighet, toleranse, gjensidighet og demokrati skal ligge til grunn for samfunnets politikk, i arbeids- og næringslivet, i utdanning og forskning og i den teknologiske utviklingen.

Human-Etisk Forbund mener at alle borgere i Norge må ha lik rett til utøvelse av sitt livssyn innenfor rammen av menneskerettighetene og norsk lov. Vårt mål er en sekulær stat med full livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et mangfoldig samfunn.

På vegne av våre medlemmer ivaretar vi et ikke-religiøst perspektiv som ofte mangler i den politiske debatten om denne type saker, ved å:

  • Gi uttalelser i relevante saker hvor Stortinget og Regjeringen ønsker innspill, i det som kalles høringer.
  • Fremme felles standpunkter gjennom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og andre nettverk av menneskerettighetsorganisasjoner og barnerettighetsorganisasjoner.
  • Gi innspill til departementer, direktorater, ombud, stortingspartier og allmenheten.
  • Arrangere seminarer og debattmøter om livssynspolitiske temaer.