Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med organisasjoner

Human-Etisk Forbund er medlem av og samarbeider med en rekke ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Humanistiske organisasjoner

The European Humanist Federation (EHF) ble stiftet i 1991. Mer enn 50 humanistorganisasjoner fra 20 europeiske land er tilknyttet EHF.

European Humanist Professionals (EHP) bistår de som er ansatt i humanistorganisasjonene i Europa, og ønsker å videreutvikle og styrke humanistiske seremonier og tjenester.

Humanisterna er vår svenske søsterorganisasjon, som ble etablert i 1979.

Humanistisk Samfund er vår danske søsterorganisasjon, som ble stiftet i 2008.

Humanistisk Ungdom er en organisasjon for ungdom mellom 15 og 25 år som identifiserer seg med livssynet humanisme, og ble stiftet etter initiativ fra Human-Etisk Forbund.

Humanists International (tidligere IHEU) ble stiftet i 1952 i nær tilknytning til opprettelsen av FN. Ca 100 organisasjoner fra mer enn 30 land har tilknytning til IHEU. Les mer

IHEYO er den internasjonale paraplyorganisasjonen for humanistiske ungdomsorganisasjoner, de representerer unge humanister over hele verden.

Andre organisasjoner

Amnesty er en verdensomspennende og medlemsstyrt menneskerettighetsorganisasjon.

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. 

Forum for menneskerettigheter er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av menneskerettighetene i Norge og internasjonalt.

Forum for barnekonvensjonen er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt.

Forsvaret (samarbeid) - Human-Etisk Forbund er fra 2017 «sendeorganisasjon» for felthumanister i Forsvaret.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.

Gravplassforeningen skal arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) er en global kampanjekoalisjon som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. 

Oslokoalisjonen ved Norsk senter for menneskerettigheter på Juridisk fakultet er Universitetet i Oslos satsning på tros- og livssynsfrihet.

STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn) har siden 1996 samlet ledere og representanter for religioner og livssyn i Norge til dialog og innsats for felles interesser. 

Norsk Folkehjelp og Human-Etisk Forbund samarbeider i innsatsen mot undertrykking og diskriminering som er begrunnet med religion eller tradisjoner. Støtt våre prosjekter

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. NOAS bistår asylsøkere i ulike faser av asylprosessen.