Hopp til hovedinnhold

HumanistprisenHuman-Etisk Forbund har sin egen pris, Humanistprisen. Prisen deles ut til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som har bidratt til å fremme humanistiske idealer og prinsipper. Prisen ble første gang utdelt i 1988.

Humanistprisen 2020

Har du forslag til hvem som bør motta Humanistprisen 2020? Send en e-post, med begrunnelse, til human@human.no innen tirsdag 13.oktober 2020. Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund har rett til å komme med forslag til prisvinnere.

Prisvinnere

2019: Josef Moradi
2016: Mannskapene på redningsfartøyene Siem Pilot og Peter Henry von Koss
2013: Dag O. Hessen
2008: Fjell skole
2006: Bernt Hagtvet
2004: Eva Joly
2002: Odd Børretzen 
1999: Karen-Christine Friele 
1997: Finn Lie 
1995: Haagen Ringnes 
1994: Magne Raundalen 
1993: NOAS v/Anette Thommessen 
1992: Finn Carling 
1991: Nini Haslund Gleditsch 
1990: Anders Bratholm 
1989: Odd Grythe 
1988: Johan Galtung

Statutter

1. Human-Etisk Forbunds pris utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til fremme av de humanistiske idealer og prinsipper i FNs menneske-rettighetserklæring. Prisen deles også ut til personer, grupper eller organisasjoner som gjennom kulturelle og/eller samfunnsmessige enkelthandlinger, prestasjoner eller sin virksomhet har synliggjort humanistiske verdier eller humanisme i praksis.

2. Prisen består av kr 100 000,- (etthundretusenkroner) og et diplom.

3. Landsstyret velger et utvalg på fem medlemmer som fortløpende vurderer innsendte eller andre forslag på prismottakere. Utvalget legger fram en begrunnet innstilling for sentralstyret, som beslutter pristildeling. Sammensetningen av utvalget vurderes hvert annet år, etter landsmøtets valg av sentralstyre

4. Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund har rett til å komme med forslag til prisvinnere. Muligheten til å fremme forslag kunngjøres jevnlig i forbundets medlemsblad og på forbundets nettsider. 

5. Humanistprisen er en nasjonal pris. Prisen deles ut minst én gang hvert annet år.