Hopp til hovedinnhold

Vedtekter

Forbundets vedtekter vedtas av landsmøtet, sist revidert og vedtatt på landsmøtet i juni 2019.

Vedtektene er forbundets lover og regler, som samtidig forklarer hva HEF er og hva formålet vårt er. De tre første paragrafene lyder som følger:

vedtekter rev 19.PNG

§ 1 Formål

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn. Human-Etisk Forbund arbeider for å videreutvikle humanismen og bidrar til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

§ 2 Humanisme

Humanismen setter mennesket i sentrum, og har som mål å fremme selvstendighet, frihet og ansvar. Menneskerettighetene uttrykker sentrale verdier og idealer i livssynet og er et godt vern for menneskelig verdighet og mangfold.

Etikken, menneskesynet og virkelighetsforståelsen i livssynet baserer seg på fornuft og erfaring, rasjonalitet, empati og medmenneskelighet.

Humanismen er uten religiøse og overnaturlige forestillinger.

§ 3 Virksomhet

Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

  • å arbeide for en livssynsnøytral stat og et pluralistisk samfunn
  • å arbeide for livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene
  • å øke kunnskapen om livssynet og forbundets virksomhet
  • å gi medlemmene en sosial og organisatorisk ramme for livssynsidentitet og fellesskap
  • å gi tilbud om humanistiske seremonier


Last ned HEFs vedtekter (pdf)

Se også vårt prinsipp- og arbeidsprogram