Hopp til hovedinnhold

SentralstyretSentralstyret har ansvar for den løpende driften av forbundet. Dagens sentralstyrerepresentanter ble valgt på landsmøtet i 2021 for perioden 2021-2023.
christian crop.jpg

Christian Lomsdalen

Leder, Hordaland 91928130
Sentralstyret_Hilde-Dybwad.jpg

Hilde Dybwad

Styremedlem, Nordland
Sentralstyret_Anveig-Halkjelsvik.jpg

Anveig Bjordal Halkjelsvik

Nestleder, Møre og Romsdal
Sentralstyret_Haakon-Gunleiksrud.jpg

Håkon Gunleiksrud

Styremedlem, Trøndelag
personal_Fjeldheim_Nina.jpg

Nina Fjeldheim

Styremedlem, Oslo
Uten navn 2.jpg

Martin L. Mikkelsen

Styremedlem, Telemark
kenneth.jpg

Kenneth Kjelsnes

Ansattrepresentant
Uten navn 2.jpg

Sina Inngjerdingen

Humanistisk Ungdom
Uten navn 2.jpg

Kjetil Sørensen

Vara, Finnmark
Uten navn 2.jpg

Therese Gedde

Vara, Buskerud
Thea Skyvulstad.jpg

Thea Skyvulstad

Vara, ansattrepresentant

Sentralstyret står til felles ansvar for beslutningene som tas mellom landsstyremøter og landsmøte.

  • Sentralstyret skal behandle saker som omhandler forbundets drift, administrative beslutninger og oppfølging av regnskap. Sentralstyret har jevnlige møter som ledes av forbundets leder. 
  • Forbundets leder er Human-Etisk Forbunds høyeste politiske leder. Leder har anledning til å sette saker på dagsorden, og fronte HEF i media gjennom kronikker eller intervjuer. 
  • Leder kan være talsperson for forbundet i viktige saker, høytidelige anledninger eller i krisesituasjoner.