Hopp til hovedinnhold

SentralstyretSentralstyret og har ansvar for den løpende driften av forbundet. Dagens sentralstyrerepresentanter ble valgt på landsmøtet i 2019 for perioden 2019-2021.
Sentralstyret_Tom-Hedalen.jpg

Tom Hedalen

styreleder, Buskerud
Sentralstyret_Christian-Lomsdalen.jpg

Christian Lomsdalen

Nestleder, Hordaland
Trond-Enger.jpg

Trond Enger

generalsekretær
Sentralstyret_Hilde-Dybwad.jpg

Hilde Dybwad

Styremedlem 1, Nordland
Sentralstyret_Anveig-Halkjelsvik.jpg

Anveig Bjordal Halkjelsvik

Styremedlem 2, Møre og Romsdal
Sentralstyret_Terese-Svenke.jpg

Terese Svenke

Styremedlem 3, Akershus
Sentralstyret_Haakon-Gunleiksrud.jpg

Håkon Gunnleiksrud

Styremedlem 4, Trøndelag
personal_Fjeldheim_Nina.jpg

Nina Fjeldheim

Vara 1, Oslo
Sentralstyret_Dag-Folkvord.jpg

Dag Folkvord

Vara 2, Rogaland
Kenneth-Torsmyr-Kjelsnes.jpg

Kenneth Kjelsnes

Styremedlem (ansattrepresentant)
Andreas-Gruvstad-Larsen-2019.jpg

Andreas Larsen

Vara (ansattrepresentant)
Sentralstyret_Øistein-Lysne.jpg

Øistein Sommerfeldt Lysne

Leder i Humanistisk Ungdom

Sentralstyret er et kollegium og står til felles ansvar for beslutningene som tas mellom landsstyremøter og landsmøte.

  • Sentralstyret står til felles ansvar for beslutningene som tas mellom landsstyremøter og landsmøte. Sentralstyret skal behandle saker som omhandler forbundets drift, administrative beslutninger og oppfølging av regnskap. Sentralstyret har jevnlige møter som ledes av forbundets leder. 
  • Forbundets leder er Human-Etisk Forbunds høyeste politiske leder. Leder har anledning til å sette saker på dagsorden, og fronte HEF i media gjennom kronikker eller intervjuer. 
  • Leder kan være talsperson for forbundet i viktige saker, høytidelige anledninger eller i krisesituasjoner.