Hopp til hovedinnhold

LandsmøtetLandsmøte er Human-Etisk Forbunds høyeste organ og har som oppgave å bestemme hovedlinjene i forbundets politikk. Landsmøte fastsetter også medlemskontingenten.

Landsmøtet gjennomføres hvert annet år. Fylkeslagenes delegater fordeles etter medlemstallet i fylkene den 1. januar, men slik at hvert fylkeslag blir representert med minst 3 delegater.

Landsmøtet skal hvert annet år behandle årsberetning og regnskap, samt andre saker nevnt i innkallingen. Landsmøtet velger hovedstyre med leder, nestleder og økonomileder, revisor(er), valgkomité, fondsstyre m.v. samt fastsetting av medlemskontingent.

Ekstraordinært landsmøte holdes når hovedstyret eller minst halvparten av fylkeslagene krever det. Landsmøtet består av hovedstyrets medlemmer og delegater valgt av fylkeslagene, til sammen 90 delegater.