Hopp til hovedinnhold

HovedstyretHovedstyret møtes seks til åtte ganger årlig og har ansvar for den løpende driften av forbundet. Dagens hovedstyrerepresentanter ble valgt på landsmøtet i 2017 for perioden 2017-2019.
Tom-Hedalen.jpg

Tom Hedalen

styreleder, Buskerud
Trond-Enger.jpg

Trond Enger

generalsekretær
Rune-Lie.jpg

Rune Lie

nestleder, Sør-Trøndelag
Kjersti-Øyslebø-Brataas.jpg

Kjersti Øyslebø Brataas

økonomileder, Vestfold
Terese-Svenke.jpg

Terese Svenke

Akershus
Robert-Rustad.jpg

Robert Rustad

Vestfold/Oslo
Hilde-Dybwad.jpg

Hilde Dybwad

Nordland
Mette-Nordhus.jpg

Mette Nordhus

Oslo
Christian-Lomsdalen.jpg

Christian Lomsdalen

Hordaland
Kristoffer-Stokkeland.jpg

Kristoffer Stokkeland

Leder i Humanistisk Ungdom
Hans Christian HEFbilde.jpg

Hans Christian Nes

Ansattes representant
Vibeke Sundsbø.jpg

Vibeke Sundsbø

Vara, ansattes representant
Espen-Urkegjerde.jpg

Espen Urkegjerde

1. vara, Finnmark
Kaja-Sofie-Lorentzen.jpg

Kaja Sofie Lorentzen

2. vara, Akershus
Anveig-Bjordal-Halkjelsvik.jpg

Anveig Bjordal Halkjelsvik

3. vara, Møre og Romsdal
Elisabeth-Smith.jpg

Elisabeth Smith

4. vara, Vest-Agder

Hovedstyret er et kollegium og står til felles ansvar for beslutningene som tas mellom landsstyremøter og landsmøte.

  • Hovedstyret behandler saker som strekker seg fra forbundets framtidige strategi, administrative beslutninger, budsjett og regnskap, til hvilke politiske og/eller ideologiske meninger forbundet skal fronte utad. Hovedstyret har månedlige møter som ledes av styreleder så sant ikke annet avtales.
  • Hovedstyret har ansvar for at det fattes vedtak som støtter opp under HEFs agenda, og blir derfor sentral eksempelvis i arbeidet med prinsipprogram og arbeidsprogram.
  • Styreleder er forbundets høyeste politiske leder. Styreleder har anledning til å sette saker på dagsorden, fronte HEF i media gjennom kronikker eller intervjuer.
  • Styreleder kan være talsperson for forbundet i viktige saker, høytidelige anledninger eller i krisesituasjoner.