Hopp til hovedinnhold

De ulike avdelingene hos Human-Etisk ForbundHuman-Etisk Forbund er oppdelt i avdelinger med egne ansvarsområder. De fleste av disse holder til på hovedkontoret i Oslo. I tillegg har vi 17 regionlag med tilhørende lokallag spredt over hele landet. Her kan du lese om hva de ulike avdelingene gjør.

Ideologi og livssynsavdelingen

Ideologi- og livssynsavdelingen arbeider med livssyn og samfunn, menneskerettigheter og forbundets livssynspolitikk. Vi bidrar med foredrag og deltakelse i diskusjoner og dialog med andre.

Livssynsfrihet og livssynslikestilling er mål for vårt politiske arbeid, og samtidig arbeider vi for å utvikle humanisme som et relevant livssyn for vår tid.

Skole, stat/kirke, etisk refleksjon, filosofiske samtaler, bioteknologi, dialog, høringsuttalelser og politisk kontakt er noen stikkord som dekker det brede feltet vi arbeider med.

Politisk avdeling

Livssynsfrihet og livssynslikestilling er mål for vårt politiske arbeid. Politisk avdeling jobber med et bredt spekter av saker, eksemplifisert med livssyn og skole, stat/kirke, bioteknologi, høringsuttalelser og politisk kontakt. Avdelingen ivaretar også internasjonal innsats og kontakt på alle forbundets fagområder.

Politisk avdeling bidrar også med foredrag og fremmer forbundets politiske standpunkter i den offentlige debatten.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon, verving og profilering, kampanjearbeid, kontakt med media, forbundets nettsider og arbeid med sosiale medier.

Vi bistår med kommunikasjonstiltak rundt politiske saker, seremoniarbeid, verving og internasjonalt arbeid, både for forbundets administrasjon og våre fylkes- og lokallag.

I tillegg har vi ansvar for nettbutikken, profileringsmateriell, resepsjon og hustrykkeri.

Økonomi-, IT- og driftsavdelingen

Økonomi-, IT- og driftsavdelingen har ansvar for regnskapsføring og økonomistyring på hovedkontoret samt regnskapsføring for lokal- og fylkeslag, i tillegg til drift og utvikling av nettverk, telefoni, IT-systemer og drift av lokaler, hustrykkeri og ekspedisjon.

Seremoniavdelingen

Seremoniavdelingen har ansvar for at alle som ønsker det skal få tilbud om humanistiske, verdige og høytidelige seremonier. Vi sikrer og videreutvikler gode kurs, flotte seremonier og kompetente seremoniarbeidere til de 4 humanistiske seremoniene; navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd.

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen har ansvar for å følge opp og ivareta frivillige og tillitsvalgte på best mulig måte. Våre viktigste arbeidsoppgaver er å bygge og videreutvikle Human-Etisk Forbund som frivillig organisasjon, pleie og rekruttere frivillige og tillitsvalgte samt gi opplæring om forbundet. Vi har også ansvar for seremonioppfølging i lokallag og fylkeslag. Vi driver internasjonalt arbeid, herunder samarbeid med Norsk Folkehjelp.

En annen viktig rolle er å bidra i organisasjonsdemokratiet; landsmøter, landsstyremøter, fylkesårsmøter og styremøter.

HR-avdelingen

HR-avdelingen har ansvar for rekruttering, kompetanseheving, personal- og lønnspolitikk, lønnsforhandlinger, velferdsordninger, trivselstiltak og HMS-arbeid. I tillegg til strategisk HR- ledelse, lederstøtte og -utvikling. Vi jobber tett med de tillitsvalgte i Samarbeidsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. .

Staben

Staben har ansvar for planlegging av møter, enklere saksbehandling, protokoller og referater. I tillegg jobber de med media, deltar i debatter og har redaktør- og journalistansvar for Fri tanke og fritanke.no.

Fylkeslag og lokallag

Vi har lokallag over hele landet, inkludert i alle større byer. Til sammen finnes det ca 120 fylkes- og lokallag. Det er fylkeslag i alle landets fylker.

Lagene arrangerer humanistiske seremonier på stedet. De tar opp saker som angår livssynsrettigheter i sitt distrikt, og de kan kontakte skoler og lokale skolemyndigheter om fritaksregler. Lagene arrangerer også møter med spesielle emner, solvervsfester og andre sosiale arrangementer.

Bli med

Det er bruk for flere medlemmer til å ta del i lagsaktiviteten. Alle slags folk i alle aldre er velkommen til innsats og sosialt samvær. Ikke minst har mange pensjonister funnet stor tilfredsstillelse i en innsats for forbundet.

Kontaktopplysninger til fylkeslagene finner du ved å velge fylke her: