Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger

Human-Etisk Forbund arbeider for etikk og livssyn på medmenneskelig grunnlag og ivaretar interesser til mennesker utenfor de religiøse trossamfunn.

Forbundet har over 100 000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Hovedkontoret ligger i Brugata i Oslo. Forbundet har ca 90 medarbeidere. Av disse har omtrent halvparten sin arbeidsplass ved våre regionkontorer, fordelt på fem regioner. Vi betjener et stadig økende antall mennesker og ca 120 lokal- og fylkeslag over hele landet.

Her finner du oversikt over ledige stillinger i Human-Etisk Forbund


Personvern for jobbsøkere

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader jobbsøkere sender oss. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle personopplysninger. Behandling er derfor nødvendig.

Vi ber de som vil søke jobb hos oss om å sende oss minst opplysninger om navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv. (CV). Jobbsøkere vil ofte gi ytterligere personopplysninger de regner som relevante for vurderingen av søknaden, for eksempel om kontaktinformasjon, familieforhold og interesser, i tillegg. I intervjuer stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen. I noen tilfeller kan vi bruke tester eller spørsmålsskjemaer for dette formålet. Hvis det blir aktuelt å ansette jobbsøkeren vil vi kunne be om ytterligere informasjon samt om dokumentasjon for opplysninger vi allerede har fått. Det er frivillig å gi oss opplysninger.

Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden. Vi gir ikke opplysningene til noen andre. Vi kan beholde opplysninger fra jobbsøkere i syv måneder, i tilfelle jobbsøkere skulle mene at deres rettigheter ikke er oppfylt.

Vi mener at den berettigede interessen går foran jobbsøkerens interesser.

Les vår personvernerklæring her