Hopp til hovedinnhold

2000-tallet: Avvikling av statskirkenLars Gule tok over som generalsekretær i 2000.

Han la vekt på at HEF måtte forsvare alle menneskerettigheter, også de vi ikke liker. Gule trakk frem at retten til å etablere private skoler, samt trossamfunns rett til å diskriminere homofile, beskyttes av foreldreretten og religionsfriheten.

Avvikling av statskirken var likevel tiårets viktigste sak. I 2006 ble HEF for første gang invitert inn i et offentlig utvalg, som gikk inn for å fjerne kristendommen fra Grunnloven.

I 2007 ble Åse Kleveland valgt inn som styreleder i HEF. Samme år ble vi det første norske livssynssamfunnet som tilbød en seremoni for inngåelse av partnerskap, og fra 2009 kunne vi endelig tilby Humanistisk vigsel for likekjønnede par.