Hopp til hovedinnhold

1980-tallet: Vekst og indre konfliktMens Kari Vigeland var styreleder, økte medlemstallet med 7000 i rekordåret 1983. Ved 30-årsjubileet i 1986 passerte vi 30 000, og i 1991 var antallet oppe i 45 000.

Økte inntekter banet vei for den nye seremonien Borgerlig gravferd i 1980 og Borgerlig navnefest i 1988.

Mange venstreradikale medlemmer ønsket at HEF skulle benytte veksten til å engasjere seg mot atomvåpen og andre politisk omstridte saker. Men flertallet ville prioritere livssynssaker og grunnprinsipper.

HEF tok også opp kampen om humanisme som et sekulært begrep. Vi presiserte at humanismen setter mennesket i sentrum, mens kristendommen setter Gud i sentrum.

Som en del av denne langvarige prosessen ble «Humanistisk vigsel» opprettet i 2004 da HEF fikk rett til å utføre vigsler. I 2005 kom også navneendringen fra «borgerlige» til «humanistiske» konfirmasjoner.