Hopp til hovedinnhold

1970-tallet: Levi Fragell innleder gullalderen1970-tallet markerer en radikal bølge i politikken, samtidig som verdensreligionene for alvor gjør sitt inntog i Norge. Et nytt religionsfag gir fremskritt i skolen, og abortspørsmålet får vind i seilene.

Den radikale bølgen som gjaldt for samfunnet bidro ikke til noen enorm vekst for Human-Etisk Forbund, slik man kanskje skulle tro. I hvert fall ikke før siste halvdel av 1970-tallet. Selv om de frittenkende 68-erne delte store deler av HEFs livssyn, økte medlemstallet bare med 1000 fra 1970 til 1977.

Abort

Abortspørsmålet begynte for alvor å få vind i seilene på 1970-tallet. Her var Human-Etisk Forbund tidlig ute med å presisere at kvinner burde ha selvbestemmelsesrett i spørsmålet, og forbundet presiserte at man anså retten til abort som en menneskerett.

Levi Fragell

Helt uavhengig av HEF, startet ildsjelen Levi Fragell og hans studievenner en aksjon for å få folk til å melde seg ut av statskirken i 1970, og kampanjen var virksom. En anseelig antall mennesker melder seg ut av Den norske kirke. 

Veteranene i forbundet så først på aksjonisme som et udannet virkemiddel, og ville derfor ikke skrive under på aksjonen. Fragell vant etter hvert forbundets tillit. Han tok over som styreleder i 1976, og HEF gikk inn i en gullalder.

Blant annet startet Fragell en omfattende vervekampanje som fikk medlemstallene til å ta fart. Han var en flittig avisskribent, og oppfordret medlemmer landet rundt til å synliggjøre HEF gjennom avisartikler og innlegg.