Hopp til hovedinnhold

1960-tallet: Trange tiderI 1956 hadde forbundet ca. 400 medlemmer. I løpet av 14 år økte antallet med knappe 600.

Dette tiåret var preget av trange tider for Human-Etisk Forbund. Likevel klarte man å opprettholde borgerlige konfirmasjoner gjennom hele tiåret, og fremgangen fortsatte sakte, men sikkert. I 1969 var antallet borgerlige konfirmanter oppe i 337.

På 1960-tallet ble godt over 90 prosent av årskullene konfirmert i kirken, og det var fortsatt et stort press for å velge tradisjonelt. I 1968 ble tilbudet om borgerlig konfirmasjon utvidet til å gjelde for flere enn bare Oslo-folk, og Bergen ble det første stedet utenfor Oslo som fikk tilbud om borgerlig konfirmasjon. Senere fulgte Trondheim, Stavanger, Tønsberg og Lillehammer. 

Til tross for trange tider, var HEF vertskap for verdenskongressen til IHEU i 1962. Arrangementet ble regnet som en stor suksess.