Hopp til hovedinnhold

1950-tallet: Det startet med borgerlig konfirmasjonHuman-Etisk forbund ble stiftet 9. april 1956. Dagen etter kunne Dagbladet fortelle at det var «Stor oppslutning om Human-Etisk Forbund i Norge».

Human-Etisk Forbund startet med konfirmasjon, og Kristian Horn, som senere skulle komme til å stifte Human-Etisk Forbund, var initiativtaker. I 1951 ble Borgerlig (nå Humanistisk) konfirmasjon arrangert for første gang. Bakgrunnen var at Horn ønsket et alternativ til kristen konfirmasjon for sin datter Kari. Da hun ble født lovet han at, dersom det ikke fantes en Borgerlig konfirmasjon innen hun kom i konfirmasjonsalder, skulle han lage tilbudet selv, og det gjorde han.

Fem år etter ble styret i HEF konstituert, og Horn ble forbundets første styreleder.