Hopp til hovedinnhold

Om Human-Etisk ForbundHuman-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

Forbundet har over 90 000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Hovedkontoret ligger i Brugata i Oslo. Av forbundets ca 90 medarbeidere har omtrent halvparten sin arbeidsplass ved våre fylkeskontorer. Vi betjener et stadig økende antall mennesker og har ca 120 lokal- og fylkeslag spredd over hele landet.

Medlemsservice

Dersom du lurer på noe rundt ditt medlemskap eller innmelding, er du velkommen til å ta kontakt med medlemsservice. 

Medlemmer kan også finne svar på de fleste spørsmål rundt sitt eget medlemskap på «Min side».

Slik styres Human-Etisk Forbund

Forbundet er organisert som et medlemsdemokrati, hvor ideen er at alle medlemmer skal ha lik mulighet til å være med på å avgjøre det som angår fellesskapet. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.


Mellom landsmøtene er landsstyret det øverste organet. De møtes minst én gang per år i år med landsmøte, og minst to ganger per år i år uten landsmøte. Det er fylkeslederne (eller deres vara) som representerer fylket på landsstyremøtene.

Landsmøtet skal hvert annet år behandle årsberetning og regnskap, samt andre saker nevnt i innkallingen. Landsmøtet velger hovedstyre med leder, nestleder og økonomileder, revisor(er), valgkomité, fondsstyre m.v. samt fastsetting av medlemskontingent.

Hovedstyret er ansvarlig for driften av forbundet og fastsetter forbundets budsjett.

Se vårt prinsipp- og arbeidsprogram