Hopp til hovedinnhold

Om Human-Etisk ForbundHuman-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet.

Forbundet har over 100 000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Hovedkontoret ligger i Brugata i Oslo. Av forbundets ca 90 medarbeidere har omtrent halvparten sin arbeidsplass ved våre regionkontorer. Vi betjener et stadig økende antall mennesker og har omlag 120 lokal- og fylkeslag spredd over hele landet.

Medlemsservice

Dersom du lurer på noe rundt ditt medlemskap eller innmelding, er du velkommen til å ta kontakt med medlemsservice. 

Medlemmer kan også finne svar på de fleste spørsmål rundt sitt eget medlemskap på «Min side».

Slik styres Human-Etisk Forbund

Forbundet er organisert som et medlemsdemokrati, hvor alle medlemmer skal ha lik mulighet til å være med på å avgjøre det som angår fellesskapet. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.

Mellom landsmøtene er landsstyret det øverste organet. Det er regionlagslederne (eller deres vara) som representerer regionen på landsstyremøtene. 

Landsmøtet skal vedta Prinsipprogram hvert fjerde år. Arbeidsprogram vedtas på hvert landsmøte, og det skal behandle årsberetning og regnskap, samt andre saker nevnt i innkallingen. Landsmøtet velger sentralstyre med leder, nestleder og sentralstyremedlemmer og varaer, revisor(er) og valgkomité, samt fastsetter medlemskontigent. 

Sentralstyret er ansvarlig for driften av forbundet. 

Se vårt prinsipp- og arbeidsprogram