Hopp til hovedinnhold

Erklæring om personvern

Personvernerklæring for medlemmer av Human-Etisk Forbund.

Vi er avhengig av at du som medlem i Human-Etisk Forbund har tillit til oss. Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte. Human-Etisk Forbunds behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Human-Etisk Forbund (HEF) samler inn og behandler dine personopplysninger når er medlem i Human-Etisk Forbund.

Personvernerklæringen gjelder personopplysninger som er innhentet via alle aktuelle HEF-kanaler, slik som human.no og andre digitale brukertjenester levert av HEF, for eksempel «Min side». I enkelte tilfeller henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner. Innhenting av oppdatert adresseinformasjon for vedlikehold av medlemsregisteret er ett eksempel på dette.

Generalsekretæren i Human-Etisk Forbund er behandlingsansvarlig for hvordan HEF samler inn og bruker personopplysninger.

Kontaktinformasjonen til Human-Etisk Forbund er:

 • Besøksadresse: Brugata 19
 • Postadresse: Postboks 9076 Grønland, 0133 Oslo
 • E-post: human@human.no
 • Telefon: 23156000
 • Organisasjonsnr.: 943762236

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på personvern@human.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Når du tegner et medlemskap i HEF har organisasjonen et lovmessig grunnlag for registrering og behandling av dine personopplysninger uten krav om samtykke.  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvilke aktiviteter du deltar på i organisasjonen.

All informasjon om medlemmer stammer i utgangspunktet fra medlemmer selv. Vi samler inn informasjon fra følgende kilder:

 • innmeldingsskjemaet på human.no og evt papirinnmeldingsskjema.
 • minside.human.no
 • opplysninger de sender til medlem@human.no
 • opplysninger de sender til oss per post, f.eks. via svarsendingsslipp vi alltid har på kontingentgiroene
 • telefonsamtaler

Vi samler inn personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut nyhetsbrev, gi informasjon om organisasjonens virksomhet og informasjon om medlemsfordeler.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen og som er nødvendig å oppbevare for at foreningen skal kunne bistå medlemmet. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg som tar kontakt.
 • Vi registrerer hvilke verv du har (hatt) i organisasjonen, og når du fikk/trådte ut av vervet.
 • Vi registrerer honorarer, reiseutgifter og andre økonomiske ytelser du får fra HEF i forbindelse med dine aktiviteter som medlem.
 • Vi registrerer fødselsnummer fra våre medlemmer for mest mulig sikker identifisering, og for at vi skal kunne fremme krav om offentlige tilskudd basert på medlemstall.
 • HEFs hjemmeside Human.no benytter såkalte informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, og hvordan du eventuelt kan slå av slik sporing her: https://human.no/om-oss/bruk-av-informasjonskapsler/

 2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag (for eksempel hvitvaskingsloven) som pålegger oss å gi ut informasjonen.

HEF bruker databehandlere (de som drifter våre databaser) til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Orgsys medlemssystem fra Proventus
 • Tripletex økonomi og lønnssystem fra Visma
 • Seremonibase 1 og Seremonibase 2, driftet av hhv V-Hosting og Imemo
 • Business 360 arkivsystem fra Tieto
 • Office 365 Online fra Microsoft
 • Nyhetsbrevløsning fra Apsis
 • SMS-løsning fra Link Mobility

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem anonymiseres innen 18 måneder etter at du har meldt deg ut.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en epost til personvern@human.no
Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

HEF bytter medlemssystem ved årsskiftet 2018/19. I den nye løsningen vil medlemmene selv kunne gi og trekke tilbake sitt samtykke til hvilke formål personopplysningene vi samler inn skal kunne benyttes.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på tilsynets nettsider

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. juli 2018.