Hopp til hovedinnhold

Religionsfrihet

Human-Etisk Forbund er tilhenger av religionsfrihet, slik dette er nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjoner

Inn under ytringsfriheten finner vi religionsfriheten. 

Religionsfrihet betyr at du har frihet

 • til å ha en religion eller et livssyn,
 • til å endre din religion eller ditt livssyn,
 • og at du har frihet til å utøve din religion eller livssyn

Utøvelse av religionsfriheten kan du gjøre alene eller i fellesskap med andre, gjennom

 • deltakelse i tros- og livssynssamfunn,
 • ved gudstjenester,
 • religiøse skikker,
 • andakter,
 • undervisning og
 • filosofiske og eksistensielle samtaler.

Retten til å ikke tro

Religionsfrihet betyr også at du kan velge ikke å ha noen religion eller tro og stå utenfor tros- og livssynssamfunn.

Religionsfrihet kalles derfor ofte også trosfrihet og livssynsfrihet.

Begrensninger i religionsfriheten

Etter Menneskerettighetskonvensjonene (herunder Barnekonvensjonen) er imidlertid ikke religionsfriheten ubegrenset. Frihet til å gi uttrykk for religion eller tro kan begrenses for å verne om

 • offentlig sikkerhet eller orden,
 • andre menneskers grunnleggende rettigheter,
 • eller dersom utøvelsen er til utilbørlig sjenanse for andre.

Hva dette innebærer vil selvsagt være et spørsmål om å anvende skjønn i de konkrete sammenhenger (noe en rekke samtidige debatter aktualiserer).

Myndighetsalder 15 år

Dette er rettigheter du har ikke bare i forhold til den norske stat, men også i forhold til dine foreldre eller verge. Full myndighet for livssyn oppnås i Norge når man fyller 15 år.

Det er en viktig grunn til at Human-Etisk Forbund har 15-årsgrense for medlemskap.