Hopp til hovedinnhold

Nordisk humanistmanifest 2016

Nordisk humanistmanifest 2016 utgjør de nordiske humanistforbundenes idémessige fellesgrunnlag.

Manifestet

Humanismen er et sekulært livssyn. Det har som utgangspunkt at mennesker er del av naturen, født frie og med samme menneskeverd og rettigheter, utstyrt med fornuft og samvittighet.

Humanister anser at det ikke er noen forutbestemt mening med tilværelsen. Vi er frie til å finne mening og mål i eget liv, gjennom individuell refleksjon, sosial samhandling og ved hjelp av den rike kultur vi mennesker har skapt innen vitenskap, filosofi og kunst.

Humanismen fremmer rasjonalitet. Kritisk undersøkelse, kunnskapsbasert argumentasjon og en vitenskapelig tenkemåte er våre beste verktøy for å skaffe oss pålitelig kunnskap om verden.

Humanister oppfordrer til kritisk granskning av alle ideer og oppfatninger, også våre egne. Vi bør finne frem til de beste argumentene og tilstrebe å endre våre meninger og overbevisninger når det viser seg at vi tar feil. Ytringsfrihet er avgjørende for å kunne etterprøve meninger i åpen debatt.

Humanister anser demokrati, rettsstat og menneskerettigheter for å være grunnleggende, rasjonelt begrunnede verdier. Vi er del av et fellesskap og har ansvar for våre medmennesker og for miljøet, både lokalt og globalt. Vi må sikre at planeten vår er beboelig for kommende generasjoner.

Humanismen fremmer likeverd for alle. Humanister respekterer trosfriheten og alles rett til å velge eget livssyn. Staten bør være sekulær og ikke gi noe livssyn særskilte privilegier.


Dette er den norske oversettelsen av manifestet.
Se engelsk originalversjon | Se versjon på nynorsk

Om manifestet

Nordisk humanistmanifest 2016 er utarbeidet av seks nordiske humanistorganisasjoner: Humanisterna i Sverige, Humanistisk Samfund i Danmark, Siðmennt på Island, de finske humanistene i Suomen Humanistiliitto og de finske fritenkerne i Vapaa-ajattelijain Liitto, samt Human-Etisk Forbund.

Samtlige organisasjoner, ved sine styrer, sluttet seg til manifestet høsten 2016, i anledning Human-Etisk Forbunds 60 års-jubileum. Manifestet er skrevet på engelsk og senere oversatt til de nordiske språkene. I tillegg har den færøyske humanistorganisasjonen Húmanistafélag Föroya, som ble stiftet i 2016, sluttet seg til manifestet.

Nordisk Humanistmanifest 2016 utgjør de nordiske humanistforbundenes idémessige fellesgrunnlag.

Seniorrådgiver Arnfinn Pettersen forklarer hva manifestet er og ikke er (Fritanke.no)

Les om bakgrunnen for manifestet (Fritanke.no)