Hopp til hovedinnhold

Humanismen er et etisk livssyn

Humanister tror på hvert enkelt menneskes unike verdi, bare i kraft av det å være et menneske.
Humanetikk Eksistens

Gjensidighetsprinsippet - En gyllen regel

”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem,” sa Jesus ifølge Bibelen. ”Skad ingen, slik at dere ikke skades,” heter det at profeten Muhammad sa i sin avskjedstale til muslimene. Det samme prinsippet finnes i andre religioner også, og kalles gjensidighetsprinsippet eller Den gylne regelen. Denne regelen kan formuleres på mange forskjellige måter, men betyr alltid det samme:

Du skal oppføre deg ordentlig mot andre, for at andre skal oppføre seg ordentlig mot deg.

Man trenger selvfølgelig ikke å være religiøs for å være enig i Den gylne regelen, og humanister slutter seg helhjertet til den. For det er selvfølgelig ikke slik at man blir mindre moralsk selv om man ikke tror på en gud. 

Religion og moral

Ja, når man ser på historien, preget som den er av religionskriger og undertrykking i religionens navn, kan man bli fristet til å tro på det motsatte: at man blir et bedre menneske av å slutte å tro på en gud. 

Begge deler er nok feil. Ja, det er mye vondt som er gjort i religionens navn, men også mye godt. Som humanist må man nødvendigvis mene at religion er noe mennesker har funnet på, og da bør man ikke bli overrasket hvis religionene viser mennesket på sitt verste – og sitt beste.

Dessuten er det en avgjørende innvending mot at mennesker som ikke tror på Gud vil være mer etiske enn andre: Noen av de verste massemorderne i forrige århundre, slik som Stalin, Mao og Pol Pot, har tilhørt en ideologi – kommunismen – som er klart ateistisk. Disse tre diktatorene er ypperlige eksempler på hvorfor ateisme og humanisme ikke automatisk er det samme. For mens alle humanister er ateister (og/eller agnostikere), så er ikke alle ateister humanister.

Ateismens positive ansikt

Filosofen Julian Baggini sier at humanismen er ateismens positive ansikt. Enkelt sagt betyr dette at mens ateisme er ikke å tro (på Gud eller guder), er humanismen å tro på noe: på mennesket. Humanister tror på hvert enkelt menneskes unike verdi, bare i kraft av det å være et menneske. Derfor er det aldri lov å ofre mennesker for større formål, samme hvor flotte disse formålene kan høres ut på papiret eller i munnen på forføreriske folketalere.

Humanister oppfatter gjerne FNs menneskerettighetserklæring som en god rettesnor for moral og etikk.

Humanismens grunnmur

Den internasjonale humanistorganisasjonen International Humanist and Ethical Union (IHEU) har formulert en minimumserklæring som skal gi en kort forklaring på hva humanisme er:

”Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten.”

Les mer.