Hopp til hovedinnhold

Humanismen er et demokratisk livssyn

Demokratiet er med på å sikre grunnleggende humanistiske verdier som religion- og ytringsfrihet, likhet for loven, likestilling, og menneskerettigheter.

Historisk bakgrunn

Da den internasjonale humanistbevegelsen ble stiftet i 1952, var annen verdenskrig nettopp over. Nazismen, som hadde lagt under seg nesten hele Europa og begått et av historiens verste folkemord, hadde vist hva manglende respekt for mennesker kunne føre til. Og selv om nazismen var nedkjempet, var store deler av Europa underlagt Sovjetunionen – et regime som ga nazismen skarp konkurranse når det gjaldt forakt for demokrati og enkeltmennesker.

Verden hadde sett hvilke grufullheter slike antidemokratiske ideologier kunne føre til, og dette medvirket nok til at demokratiet ble en hjørnestein i den moderne livssynshumanismen.

Demokratiet er et uenighetsfellesskap

Demokratiet er grunnlagt på ideen om at alle voksne, statsborgere skal ha rett til å være med på å bestemme hvem som skal styre landet vi lever i. Dette er selvfølgelig bra, men demokratiet har en annen side som er vel så viktig: Nemlig at demokratiet begrenser hva flertallet og makthaverne kan gjøre, gjennom å fordele makten på mange hender og å verne om enkeltindividet.

Demokratiske holdninger innebærer også å forstå at man må leve sammen med mennesker som har andre meninger om hvordan samfunnet skal se ut. Det betyr at man noen ganger må møtes på halvveien i saker man brenner for, og inngå kompromisser. Dette kan være veldig vanskelig, men det er en nødvendig del av et demokratisk sinnelag.

Å utøve demokratiske holdninger, samt å forsvare dem når de er truet, er med på å sikre en rekke grunnleggende humanistiske verdier som religion- og ytringsfrihet, likhet for loven, likestilling, menneskerettigheter med mer. 

Humanismens grunnmur

Den internasjonale humanistorganisasjonen International Humanist and Ethical Union (IHEU) har formulert en minimumserklæring som skal gi en kort forklaring på hva humanisme er:

”Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten.”

Les mer.