Hopp til hovedinnhold

Estetikk som meningsskaper i livet

Mennesket har alltid latt seg fascinere av det vakre i kunsten, og filosofer har i århundrer forsøkt å lage seg regler for det vakre. For humanister er estetikk sterkt knyttet til mening i livet.
Estetikk

"Estetikk nylat. aesthetica, av gr. aisthesis, 'den kunnskap som kommer gjennom sansene'), tradisjonelt det område av filosofien som undersøker grunnlaget og lovene for det skjønne i kunsten." -Store norske leksikon-

Estetikk og estetiske opplevelser er en viktig del av humanismen og er sterkt knyttet til mening i livet. Estetiske erfaringer gjennom musikk, litteratur, kunst og naturopplevelser gir for mange en uerstattelig, «åndelig» dimensjon til livet, men estetikk er preget av smak, og det som gir mening for noen, vil ikke gi det for andre.

Estetikk handler om å gjøre store og små erfaringer minneverdige, og på den måten ordne livet i et “før” og “etter”. Dermed gjør vi livet til noe mer enn en strøm av hendelser der ingenting peker seg ut. Dette er en viktig grunn til at Human-Etisk Forbund har utviklet humanistiske seremonier for noen av livets store begivenheter