Hopp til hovedinnhold

Eksistens

Hvordan forklarer vi vår eksistens? Naturvitenskapen gir ikke mening til menneskenes liv, eller evner å gjøre det verdifullt. Den kan ikke forklare hva det vil si å leve et godt liv. Det kan kun et levende menneske gjøre.
Eksistens

Mennesket er mer enn et spisende, sovende, reproduserende dyr. Mennesket er det eneste dyret som stiller spørsmål, som begrunner og bedømmer sine handlinger, som forsøker å forstå sin plass i tilværelsen, kort sagt, som forholder seg til seg selv og sin verden.

Mening i livet

Det er mange som lurer på om det er noen mening med livet. Men dersom man lurer på det, må det jo også være noe eller noen som har bestemt denne meningen, og hvem eller hva skal det være?

Humanister tror ikke på noen høyere makter eller skjebne eller mening med livet. Humanister tror heller på å at det er mening i livet og at det er opp til hver og enhver å gjøre livet meningsfullt gjennom valgene vi gjør og de verdiene vi legger til grunn.

Eksistens handler om menneskets evne til å fatte selvstendige og forpliktende valg. Frihet og ansvar er grunnleggende humanistiske verdier.