Hopp til hovedinnhold

Høringssvar: Ny lov om Opplysningsvesenets fond

Staten foreslår at Den norske kirke ikke skal tjene økonomisk på eiendommene de får overført fra fondet. Det er vi enig i, men da må staten sørge for at kirken ikke kan selge dem.
Nyheter Høringer

skog - trær - ovf.jpgOVF er en blant annet en av Norges største største skogeiere.Human-Etisk Forbund leverte 28.1.2021 et høringssvar til ny lov om Opplysningsvesenets fond (OVF).

Her er et sammendrag av våre innspill:

  • OVF er et statlig fond. Fondet er fellesskapets eiendom. Vi avviser påstanden om at Den norske kirke «egentlig» eier fondet.
  • Departementet foreslår et lovforbud mot at eiendommene som overføres til Den norske kirke skal gi dem en økonomisk gevinst. Det er vi enige i, men vi reagerer på at departementet samtidig åpner for at kirken kan selge eiendommene de får overført. Et slikt salg vil jo nettopp åpne for at kirken får en økonomisk gevinst av overføringene, i strid med den foreslåtte paragrafen. Vi foreslår derfor at Den norske kirke heller kan tilbakeføre eiendommene til OVF uten betaling hvis de ikke ønsker å eie dem lenger.
  • Et statlig fond kan ikke ha et lovpålagt ansvar for å subsidiere en bostøtteordning for ansatte i et fristilt trossamfunn (Den norske kirke), som departementet her foreslår. Det må eventuelt trossamfunnet selv sørge for som arbeidsgiver.
  • Gravplassarealer og tilhørende parkeringsplasser m.v. bør være i fellesskapets eie, og bør ikke overføres til Den norske kirke.

Les hele høringsuttalelsen vår her.