Hopp til hovedinnhold

Støtter forslaget om å fjerne momsfritaket for alternativ behandling

Human-Etisk Forbund anser det gjeldende momsfritaket for alternativ behandling som en uheldig statlig anerkjennelse av behandlingsformer uten vitenskapelig dokumentert effekt.
Høringer

Virkelighetserkjennelsen i det humanistiske livssynet legger avgjørende vekt på vitenskapelig metode som den beste kilde til tryggest mulig kunnskap om verden. Vi er kritisk til krefter i samfunnet som direkte eller indirekte undergraver respekten for vitenskap. 

Derfor støtter vi regjeringens ønske om å fjerne momsfritaket for alternativ behandling. 

Dette er essensen i vårt høringssvar til Finansdepartementet 1.juli 2020. Les høringssvaret i sin helhet her