Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund trekker sin partivurdering om menneskerettigheterMetoden for analysene våre var ikke grundig nok og gir derfor ikke et godt nok bilde av hverken partienes eller vårt syn.

Engasjementet rundt vår siste partivurdering har vært enormt. Vi har lest, vi har lyttet, vi har tvilt. Til slutt har vi kommet til konklusjonen om at vi ikke har levert på forventningene. Derfor er det riktig at vi tar et steg tilbake.

Våre hjertesaker

Human-Etisk Forbund er et partipolitisk uavhengig livssynssamfunn, med plass til medlemmer med et bredt spekter av politiske holdninger. Gjennom valgkampen har vi vurdert partienes vedtatte programmer på utvalgte områder innenfor livssynspolitikk og menneskerettigheter. Partienes valgprogrammer har vært vurdert opp mot Human-Etisk Forbunds prinsipprogram og arbeidsprogram.

På denne måten ønsker vi både å berømme partiene der de er enige med oss, og utfordre dem der vi mener de kan forbedre seg.

Human-Etisk Forbund skal jobbe for*:

  • Demokrati og menneskerettigheter
  • Sekularisme og likeverd
  • Ytringsfrihet og kritisk tenkning

Et langsiktig arbeid

Gjennom 65 år har vårt arbeid handlet om å bygge et samfunn som beskytter menneskerettighetene. Spesielt har vi brukt våre krefter på å fremme utviklingen av en livssynsnøytral stat, i et livssynsåpent samfunn. Livssynsfriheten som vi er så opptatt av, rommer også trosfrihet, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forsamlingsfrihet.

Over hele verden jobber humanistbevegelsen med å sikre grunnleggende menneskerettigheter for alle, uavhengig av livssyn, kjønn, legning, bakgrunn. Flere steder truer totalitære og autoritære regimer disse rettighetene, også i land nær oss.

Vi gjør noe for første gang

Denne høsten har vi gjort noe vi ikke har gjort før: vi har vurdert partiprogrammene foran stortingsvalget i lys av et bredere utvalg av våre hjertesaker, enn noen gang før. Målet vårt var å gjennomgå alle de grunnleggende verdiene som vårt prinsipprogram forplikter oss til å jobbe for.

Nybrottsarbeidet har vært både givende og krevende. Såpass krevende at da vi forsøkte å vurdere partiene etter hvordan de i programmene sine leverer på temaet “kritisk tenkning”, endte vi med å forkaste hele vurderingen. Vi mente den ikke ble god nok. I ettertid ser vi at vi burde kommet til samme konklusjon i vurderingen om menneskerettighetene også

På grunn av metodesvakhet velger vi å trekke alle partivurderingene.  

Ikke godt nok

Metoden vurderingen ble gjort gjennom, var for svak. Kriteriene var for utydelige. Vurderingen holdt dermed ikke den kvaliteten vi skal kreve når vi publiserer innhold.

Når vi nå trekker vår vurdering av partienes programformuleringer, er det med forankring i den humanistiske ånden; dersom vår mening utfordres av bedre argumenter, skal vi lytte og eventuelt endre oss. Metoden og kriteriene var denne gangen for lite gjennomarbeidet, vi var for uklare og for lite grundige. Det beklager vi.

Vi takker for alle konstruktive tilbakemeldinger, ris og ros.

På vegne av Human-Etisk Forbund,

Marit Øimoen, kommunikasjonssjef
Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal sjef

*Human-Etisk Forbunds prinsipprogram 2017-2021