Hopp til hovedinnhold

Møt den nye sykehushumanisten i Tromsø!

Sykehushumanisten Emil vil skape rom for refleksjon i sykehuskorridorene. – Mennesker som er innlagt bør få anledning til å snakke om hva sykehusoppholdet gjør med livene deres.
Nyheter

For første gang er det ansatt en sykehushumanist i en fast stilling ved et sykehus i Norge. Filosofen Emil Faugli er tilgjenglig for pasienter og ansatte som har behov for å snakke med noen. – Når du blir innlagt på sykehus blir du revet ut av ditt vanlige liv, og inn i en tilværelse det kan være vanskelig å stå i. Da er det fint å ha noen å snakke med, sier Emil.

Del av satsning på humanistisk livsveiledning

En sykehushumanist er en av flere roller som inngår i Human-Etisk Forbunds satsning på humanistisk livsveiledning - et alternativ til religiøse samtaletjenester ved insitusjoner i Norge. Fra før av har Norge tre studenthumanister, i Oslo, Volda og Trondheim. Forsvaret har også fått et ikke-religiøst samtaletilbud, i form av Ida Helene Henriksen som jobber som felthumanist, med Human-Etisk Forbund som sendeorganisasjon. Og nå får altså Universitetssykehuset i Nord-Norge sin egen sykehushumanist.

 

Når du blir innlagt på sykehus blir du revet ut av ditt vanlige liv, og inn i en tilværelse det kan være vanskelig å stå i. Da er det fint å ha noen å snakke med.

 

Klatring + filosofi = sant?

Emil Faugli utdannet seg til å bli bygningsingeniør, og måtte velge mellom valgfagene "Plan og bygningsloven" og "Filosofi for teknologifag". Han valgte det siste, begynte på en mastergrad i filosofi, og siden har filosofien hatt forrang i livet hans. 
– På filosofistudiet reflekterte vi rundt dypt menneskelige utfordringer som vi sliter med, rett og slett fordi vi er mennesker. Det traff meg som en kule, forteller Emil.

Parallelt med filosofistudiene begynte Emil å klatre. Kjærligheten for klatring har han til felles med noen av Norges mest kjente filosofer, Arne Næss og Peter Wessel Zappffe. 
– Filosofien og klatringen ga meg lyst til å leve sterkt. Bare det å eksistere er skrekkblandet fryd. Slik er og klatringen. Å stå på en fjellkant er tiltrekkende og fryktinngytende samtidig


Følte seg dratt mot sykehuset

Siden 2016 har Emil jobbet som frivillig på krisetelefon for selvmordsforebygging. Nærheten til mennesker som er i kriser, gjorde at han følte en dragning mot sykehuset. 
– Jeg har ønsket meg den jobben jeg har nå i 5 år. Jeg ønsker å jobbe tett med mennesker som står i dilemmaer knyttet til sykdom og livskriser. Helsepersonellet på sykehuset gjør en fantastisk jobb med å redde liv, og jeg ønsker å være et tillegg til dette. En samtalepartner man kan komme til når livet blir snudd opp ned.

 

Helsepersonellet på sykehuset gjør en fantastisk jobb med å redde liv, og jeg ønsker å være et tillegg til dette. En samtalepartner man kan komme til når livet blir snudd opp ned.

 

Rollen som sykehushumanist er under utvikling. Emil forklarer at han hadde vært overmodig hvis han allerede nå hadde gitt et definitivt svar på hva en sykehushumanist er.
– Vi som inngår i samtaletjenesten ved sykehuset ønsker å ivareta verdigheten til hver enkelt som kommer inn i vårt samtalerom. Det er vår ledestjerne.


prest_humanist_askevold_faugli_impgaard-1.jpgSykehushumanisten inngår i preste- og samtaletjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Her står Emil Faugli mellom sykehusprestene Torbjørn Askevold og Marie-Louise Impgaard Sørensen. Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

– Helt naturlig å inkludere andre faggrupper enn prester

Torbjørn Askevold er leder for preste- og samtaletjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han ønsker mangfold mellom ulike tros- og livssynssamfunn velkommen i samtaletjenesten. 

– Preste- og samtaletjenesten har som faglig ansvar å følge opp pasienter, pårørende og ansattes behov innenfor det eksistensielle og åndelige. Derfor er det helt naturlig å ansette andre faggrupper enn prester. Vi skulle gjerne hatt et enda større mangfold fra ulike tros og livsynssamfunn, sier Askevold.

Den ferske sykehushumanisten tror at han er den første av mange. 
– Human-Etisk Forbund speiler samfunnets utvikling. Folk blir mer og mer sekulære, og da bør man også gjøre plass til det filosofiske perspektivet i samtaletjenestene. En humanist med filosofisk trening er godt egnet for å møte folk i de spørsmålene de står i, avslutter Emil.