Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbunds generalsekretær er ny leder for samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn i Norge

Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, ble mandag kveld valgt til ny leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).  
Nyheter

– Skal Human-Etisk Forbund lykkes som livssynsamfunn må også STL lykkes, sier Enger.  

– STL er en energisk pådriver for et livssynsåpent samfunn. Myndighetene må tilpasse seg det mangfoldet som Norge nå består av, uansett om folk er med i et trossamfunn eller ikke.  Det er mange måter å være norsk på, og i 2020 sto over 30 % av befolkningen ikke som medlem Den norske kirke. 

Det er ikke første gang Enger deltar i norsk religions- og livssynsdialog; i 2019-2020 satt han i Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg, som la frem flere konkrete forslag til forbedringer av kommunens mangfoldspolitikk.  

STL er en paraplyorganisasjon for 15 medlemsorganisasjoner som representerer muslimer, buddhister, kristne, jøder, sikher, bahá’íer, hinduer, holister, humanister og siste dagers hellige i Norge.  

 

Målet med dialog er ikke enighet 

Human-Etisk Forbund (HEF) har deltatt i organisert dialog med religiøse grupper i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Sammen med flere andre grunnla forbundet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i 1996.  

– God dialog er krevende, og forutsetter toleranse for uenighet. Min erfaring er at kritikk kan fungere godt i dialoger dersom den er granskende og konstruktiv, og ikke fordømmende eller lukket, sier Enger og fortsetter:  

– Målet med dialogen er ikke å komme til enighet, men å oppnå kunnskap om, og forståelse for, hverandre.  


Likebehandling på flere samfunnsområder 

Enger mener at en annen sentral oppgave for STL de nærmeste årene er å påvirke myndighetene til å øke likebehandlingen av tros- og livssynssamfunn på flere samfunnsområder, som bl.a. det eksistensielle samtaletilbudet ved sykehus, fengsler og i Forsvaret. I tillegg vil STL blant annet bidra til en mer kunnskapsbasert offentlig samtale om tro og livssyn og realisere det livssynsåpne samfunnet.