Hopp til hovedinnhold

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre er klar

På høstens landsmøte i Human-Etisk Forbund skal det velges nytt sentralstyre. Denne uka offentliggjorde valgkomiteen sin innstilling. Christian Lomsdalen, nåværende nestleder, innstilles som ny styreleder.
Nyheter

Valgkomiteen skriver i sin innstilling at de mottatt mange tydelige signaler fra organisasjonen og disse gjenspeiles i innstillingen.  

Vi har vært bevisste på å beholde kontinuitet, men også tenke nytt og utfordret dagens styremedlemmer gjennom å anonymt dele konstruktive tilbakemeldinger om dem som vi mottar. Vårt arbeid har vært fokusert på å kartlegge kandidatene godt og å deretter sette sammen et best mulig lag, heter det i presentasjonen av innstillingen.  

Valgkomiteen for Sentralstyret takker regioner, fylkeslag, lokallag og enkeltpersoner for alle gode innspill og forslag til kandidater. Vi har bare hatt positive reaksjoner fra de kandidatene vi har forespurt. Vi opplevde heller ingen konflikter eller store motstridende situasjoner i forbundet som gjord vårt arbeid mer utfordrende. 

Stolt og ydmyk Lomsdalen 

Christian Lomsdalen er allerede i dag en kjent skikkelse for mange i Human-Etisk Forbund. Nå er han innstilt til ny leder av forbundet, og han har store ambisjoner.  

Jeg ønsker å bidra til å skape et synligere og tydeligere Human-Etisk Forbund, som i større grad kan bidra til å starte toneangivende debatter heller enn å reagere på andres initiativer. Human-Etisk Forbund, med en medlemsmasse på over 100 000 medlemmer, burde ha store muligheter for dette, forteller Lomsdalen og fortsetter: 

Samtidig ønsker jeg å være med å utvikle organisasjonen for fremtiden slik at vi kan vokse i det arbeidet vi driver med for å skape et godt livssynssamfunn for medlemmene der hvor de bor, og ut i fra de behovene de har. 

Lomsdalen er lektor bosatt i Bergen, og er svært aktiv i lokallaget – der er han balnt annet medlem av konfirmasjonsutvalget, kursleder og styremedlem. Han har vært medlem av sentralstyret siden 2017, de to siste årene som nestleder.  

– Jeg er stolt, glad og ydmyk over at jeg er innstilt som ny leder av Human-Etisk Forbund, smiler Lomsdalen.  

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i Human-Etisk Forbund 

Valgkomiteen mener at innstillingen ivaretar alle sentrale forventninger; 

  • kompetanse, interesseområde, engasjement, ideologi, seremoni, organisasjonskunnskap, erfaring, geografi, kjønn, alder, arbeidskapasitet, ureddhet, nytenking og samarbeidsevne.  

– Vi trenger et sentralstyre som kan se lange linjer, har mye kunnskap og vilje til å ta vanskelige valg og kanskje også gå helt nye veier! Aller mest trenger vi et styre som klarer å ta vare på alle ledd i organisasjonen og greier å spille administrasjonen, våre tillitsvalgte, våre ansatte og samarbeidspartnere gode - lokalt, sentralt og internasjonalt, skriver valgkomiteen i sin innstilling.  

  • Leder: Christian Lomsdalen (Hordaland) – NY leder 
  • Nestleder: Anveig Bjordal Halkjelsvik (Møre & Romsdal) NY nestleder 
  • Styremedlem: Hilde Dybwad (Nordland) 
  • Styremedlem: Haakon Gunleiksrud (Trøndelag)  
  • Styremedlem: Nina Fjeldheim (Akershus) 
  • Styremedlem: Martin Lerstang Mikkelsen (Telemark) NYTT styremedlem 

Vara 

  • Therese Gedde (Buskerud) NYTT varamedlem 
  • Kjetil Sørensen (Finnmark) NYTT varamedlem 

Valgkomiteen leverer en enstemmig innstilling