Hopp til hovedinnhold

Vi ber norske myndigheter stå opp for uigurenes menneskerettigheter og revurdere frihandelsavtalen med Kina

I Kina brytes menneskerettighetene til den uigurske minoritetsbefolkningen på det groveste. Sammen med ledere for fem andre norske tros- og livssynsamfunn ber vi norske myndigheter om å ta deres situasjon på alvor.

Tom-Hedalen-Kristiansand-2016_sirkel.jpg

– Som ledere av tros- og livssynssamfunn føler vi et særlig ansvar for utsatte livssynsminoriteter. Dokumentasjonen av Kinas overgrep mot uigurene er svært omfattende. Vi anser det som vår plikt å si ifra når regjeringens handlinger bryter med det vi mener er våre felles grunnleggende verdier, sier Tom Hedalen styreleder i Human-Etisk Forbund. 

Siden april 2017 har Beijing-myndighetene iverksatt kraftige tiltak for å kontrollere den uiguriske minoritetsbefolkningen. I Xinjiang-provinsen er minst én million uigurer internert i arbeidsleirer, hvor de blant annet utsettes for hjernevask, tortur, tvangssterilisering og tvangsarbeid.

Samtidig har uiguriske minnesmerker, moskeer og kulturelle symboler blitt revet og ødelagt i raskt tempo de siste årene. Kinesisk har erstattet uigurisk språk på barneskolene. Til tross for omfattende dokumentasjon av systematiske overgrep mot den uiguriske minoritetsbefolkningen, er Norge nå i ferd med å knytte seg enda tettere til Kina gjennom den planlagte frihandelsavtalen.

I mai i år tok derfor Human-Etisk Forbund initiativ til et felles opprop om uigurenes menneskerettighetssituasjon. Lederne for seks tros- og livssynssamfunn ber nå regjeringen om å ta den alvorlige menneskerettighetssituasjonen til uigurene på alvor, og revurdere frihandelsforhandlingene med Kina.

Oppropet er signert av

  • Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund
  • Gurmail Singh Bains, rådsmann i Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikhsamfunnet)
  • Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund
  • Zahoor Ahmad Ch., nasjonal leder, Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge
  • Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet i Norge
  • Joav Melchior, Rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund