Hopp til hovedinnhold

Jobber for LHBTI+ rettigheter i Barentsregionen - lever under konstant trussel om vold

Human-Etisk Forbund Finnmark regionlags internasjonale utvalg har samarbeidet med den russiske menneskerettighetsaktivisten Valentina Likhosjva i flere år. Da Likhosjva tidligere i år ble tildelt Stoltenberg-prisen for sitt arbeid for bl.a. LHBTI+ i Barentsregionen, fikk hun ikke bare positiv oppmerksomhet, men også et skred av hatmeldinger.

I februar i år ble Likhosjva tildelt Stoltenberg-prisen for sitt arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barentsregionen. Etter prisutdelingen opplevde hun et skred av hatmeldinger, og mottok også flere drapstrusler. I denne saken fra NRK forteller hun at russisk politi har nektet å etterforske drapstruslene.  

Human-Etisk Forbund Finnmark har lenge bekymret seg for sin venn og samarbeidspartners sikkerhet:  

– Hetsen mot henne har vært der hele tida, verst i Murmansk, men hun lever med dette – og har levd med dette fra lenge før vi hadde henne på årsmøtet vårt i 2018, forteller Øystein Røsland, leder i Finnmark regionlag. 

Valentina Likhosjva er en russisk menneskerettighetsaktivist og psykolog. Hun er en av initiativtakerne til Barents Pride, som siden 2017 har blitt arrangert i Kirkenes til støtte for LHBTI+ miljøet i Nord-Vest Russland.

Barents Pride arrangeres årlig av FRI, Equality Dignity Pride (Russland), Den norske Helsingforskomité, Amnesty International Norway, og Skeiv Verden. Arrangementet er støttet av Barentssekretariatet. Siden 2018 har Human-Etisk Forbund Finnmark regionlags internasjonale utvalg bidratt til markeringen.   

En viktig del av Likhosjva arbeid er å skape toleranse for utsatte gruppers rettigheter i dagens Russland, enten dette handler om flyktninger, seksuelle eller religiøse minoriteter, HIV/AIDS-syke eller andre utstøtte grupper.

Fra juryens begrunnelse 

 

Vil du vite mer? I denne filmen kan du lære mer om arbeidet Valentina gjør for å styrke menneskerettigheter og bygge broer i Barentsregionen. 

Vold mot homofile på vei opp i Russland

Etter at Russland innførte loven mot «homofil propaganda» i 2013, har LHBTI+ personer i vårt naboland levd under stadig større press. Russiske myndigheter viser stadig oftere til såkalte “tradisjonelle verdier” for å innskrenke grunnleggende rettigheter og friheter, noe som i særlig grad rammer LHBTI+ personer.

Hatkriminalitet rettet mot homofile har ifølge flere kilder økt drastisk siden 2013, men offisiell statistikk er mangelfull da politiet i Russland sjeldent ser etter motivet i forbrytelser rettet mot LHBT-personer. De siste årene har den russiske nasjonal-konservative bevegelsen, sammen med den ortodokse kirken, kritisert det de omtaler som “angrepet på Russland fra den liberale LHBT-lobbyen og anti-kristne tendenser”, gjennom en rekke anti-LHBT-demonstrasjoner og offentlige møter. 

Les mer om situasjonen for LHBTI+ i Russland i Freedom of Thought-rapporten. Freedom of Thought-rapporten dokumenterer og analyserer situasjonen for tanke- og trosfrihet over hele verden, med et særlig fokus på hvordan religion brukes for å innskrenke grunnleggende rettigheter og friheter. Rapporten utgis årlig av Human-Etisk Forbunds internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International.