Hopp til hovedinnhold

22. juli: Religioner og livssyn står sammen for menneskeverd

Sammen med andre tros- og livssynssamfunn bidrar Human-Etisk Forbund til et levende mangfold basert på likeverd og respekt for hverandre.
Nyheter Menneskeverd

I år er det ti år siden terrorangrepene på regjeringskvartalet og AUFs sommerleir. Det er en tid for refleksjon om hvordan vi selv bidrar til et samfunn hvor alle kan leve fredelig sammen, med de uenighetene som finnes mellom menneskene som bor i Norge.

Human-Etisk Forbunds generalsekretær Trond Enger skriver i et innlegg sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys at:

 - Vi vil stå sammen og heve stemmen når menneskeverd og medmenneskelighet trues.

Enger er også styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Sammen mot vold motivert av religion og livssyn

 - Vi kjenner et særlig ansvar for å motarbeide alle former for diskriminering, hat og vold som er motivert ut fra misbruk av religion og livssyn. Vi vil løfte fram respekten for ulike tros- og livssyn og bidra til et levende mangfold basert på likeverd, skriver Enger og Joys.

Hele innlegget er publisert i avisa Dagen.

På 10-årsmarkeringen i 2021 er HEFs styreleder Tom Hedalen tilstede på det nasjonale minnearrangementet som sendes på NRK1 fra kl. 19.55, sammen med lederforum i STL. HEF deltar også på lokale markeringer rundt om i landet.

Debatten etter 22. juli

I årene etter 22. juli 2011 har Human-Etisk Forbund bidratt til den viktige debatten om høyreekstremisme, totalitære ideologier, sjargong på nettsteder og i kommentarfelt, og rasisme og kunnskapsløshet i den forbindelse. Dette har blitt gjort bl.a. gjennom arrangementer, artikler og mediedeltakelse.

Les mer om hvordan terrorangrepene berørte Human-Etisk Forbund og andre tros- og livssynssamfunn i oppsummeringen En nasjon i sorg - de andre historiene, som STL har utgitt.

Human-Etisk Forbund var med på å etablere STL for 25 år siden, og arbeider der sammen med trossamfunnene for å gjøre Norge til et mer åpent og inkluderende samfunn. Les mer om STL på deres nettsted.