Hopp til hovedinnhold

Søk midler til kritisk tenkning fra Borghild Ros studiefond

Human-Etisk Forbund utlyser jevnlig stipender fra Borghild Ros studiefond. Ifølge statuttene deles midlene ut til en eller flere søkere som foretar studier, reise, utredning og lignende innen livssynshumanistiske formål.
Nyheter

I år har Human-Etisk Forbund bestemt at stipendet skal gå til prosjekter som fremmer kritisk tenkning. Stipendet er på 50.000 kroner.

Stipendbeløp: Begrenset oppad til kr 50.000
Søknadsfrist: 25. mars 2021

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

Søknaden sendes til: 

  • Human-Etisk Forbund
    Postboks 9076 Grønland
    0133 Oslo
  • Eller sendes på e-post til [email protected]

Merk konvolutten eller e-posten med: "Borghild Ros studiefond".

Stipendet deles bare ut dersom sentralstyret vurderer formålet til å ha nytteverdi for Human-Etisk Forbund. Søknader som ikke kommer inn under stipendets formål vil ikke bli besvart. Stipendmottaker rapporterer skriftlig etter sentralstyrets bestemmelser.

Om Borghild Ros studiefond

Borghild Ros studiefond har sin opprinnelse i et medlem som testamenterte sin eiendom til Human-Etisk Forbund. Stipendet har blitt delt ut siden 1993. Stipendet deles ut til søkere som foretar studie, reise, utredning og lignende med humanistisk formål, og alle som vil kan søke.