Hopp til hovedinnhold

Endelig! Får beskyttelse som humanist

Et historisk vedtak ble gjort 26.januar: Josef Moradi (25), som forlot islam mens han bodde i Afghanistan og som har vært på flukt de siste åtte årene, fikk asyl som følge av risikoen ved å være ikke-troende i hjemlandet.
Nyheter Humanistprisen

- Jeg har ikke landet helt ennå. Jeg er ganske forvirra, og det er vanskelig å beskrive hvordan jeg føler. 

Frykten Josef har levd med halve livet, sitter fortsatt i. 

- Det er akkurat som at kroppen ikke har skjønt det ennå. Selv om jeg vet med hodet at nå er det over, så er kroppen fortsatt i forsvarsposisjon - alltid forberedt på dårlige nyheter.

Josef Moradi på skiFørste gang på ski som en fri mann! Moradis oppdatering på Facebook få dager etter å ha mottatt den gode nyheten

Etter flere års innsats fra Human-Etisk Forbund og andre, er det svært gledelig at beskyttelse av forfulgte ikke-religiøse nylig ble inkludert i Justisdepartementets oppdaterte retningslinjer for behandling av asylsaker; frykt for forfølgelse på grunn av religion eller å ha forlatt religion, anføres: 

I praksis er det oftest skifte av religion fra islam til kristendom som påberopes som asylgrunnlag i Norge. Retningslinjene her fokuserer derfor på slike konverteringssaker, men de gjelder også for saker hvor søkere har forlatt sin tro, skiftet livssyn eller tilhører en minoritetsreligion i hjemlandet. (Rundskriv G36 / 2020 Justis- og Beredskapsdepartementet).

"Bråk" nådde frem

Josef Moradi har gått flere runder i asylsystemet for å oppnå rettferdighet. Han understreker at dette ikke hadde vært mulig uten nære venner og støttespillere, relasjoner han har bygd siden han kom til Norge i 2015 og ble plassert på ulike mottak. 

- Jeg føler jeg har kjempet en kamp for flere. Det er vanskelig å tenke på at andre med samme status som meg, er blitt sendt tilbake. Det oppleves som at rettferdigheten skjer nå, fordi det har vært en del oppmerksomhet rundt min sak - en del "bråk". Det burde ikke være sånn, sier Moradi om forskjellsbehandlingen av frafalne fra tro og konvertitter som har vært praktisert.

I følge Jostein Løken, Moradis bistandsadvokat siden 2016, er det ikke uten videre opplagt at vedtaket i UNEs stornemnd vil skape presedens:

- På generelt grunnlag skaper UNEs stornemndavgjørelser presedens. Men her er det jo de konkrete omstendighetene i saken som førte til at UNE omgjorde tidligere vedtak og etterfølgende beslutninger om avslag på beskyttelse. Vedtaket skaper med andre ord ikke presedens for at det å ha et ateistisk livssyn i seg selv er tilstrekkelig for bli anerkjent som flyktning i Norge, dersom man er fra Afghanistan, sier han.

Rita og Josef på ski på fjelletSki og løping har hjulpet Josef gjennom dager, uker og år med usikkerhet og venting. Her med sin norske mamma, Rita, på fjellet.

Drøm: studere

Det er vanskelig, umulig, for meg, denne tekstens forfatter, å forestille meg å ikke drømme, ikke ønske, ikke planlegge for fremtiden. For Josef er det motsatt:

- Hva jeg drømmer om? Det har jeg ikke har tillatt meg selv å tenke mye på. Det har vært så store muligheter for skuffelse. Men - jeg vet at jeg vil studere. Det har jeg visst hele livet. Jeg har gått amerikansk videregående via nettet de siste årene. Nå må jeg finne ut av hvordan jeg skal komme meg videre i Norge. 

Fant selv feil i saksdokumentene

Etter å ha lært seg norsk, gikk Moradi gjennom avhørene gjort via tolk i UDI og UNE. Han fant flere betydelige feil i dokumentene. 

Flyktningen tok saken til Oslo tingrett, som ikke betvilte at Moradi faktisk er ateist, men aviste likevel hans søknad om asyl i Norge.  Afghanske asylsøkere som har konvertert til kristendommen, og blir trodd på det i retten, har derimot fått innvilget opphold i Norge. 

humanistpris 2019 josef moradi human-etisk forbundI 2019 ble Josef Moradi tildelt Humanistprisen av Human-Etisk Forbund, for å ha gitt stemme og ansikt til den vanskelige situasjonen mange ikke-troende befinner seg i verden over. Moradi levde på tidspunktet i skjul, og overrekkelsen, ved forbundsleder Tom Hedalen, skjedde uannonsert.

 

Ny behandling i UNE, anke og gjennomslag

UNE valgte å gi Josef Moradi en ny saksbehandling, etter at de hadde fått inn nye opplysninger i saken. I nemndsmøte tidlig høsten 2020, endte det nok en gang i avslag. Men avgjørelsen var ikke enstemmig - dommeren mente Moradi hadde klart krav på opphold, mens de to meddommerne mente nei. Saken gikk til stornemnd, på dommernes oppfordring. Hun mente avgjørelsen var lovstridig.

I desember møtte 25-åringen igjen opp til nemndsmøte. 26.januar fikk han opphold på grunnlag av forfølgelse i hjemlandet.

Les mer: Derfor fikk Josef Moradi Humanistprisen

Les mer: Josef Moradis historie