Hopp til hovedinnhold

Ber Norge om å evakuere særlige utsatte grupper fra Afghanistan

Den humanitære krisen i Afghanistan er et faktum. Etter 20 år er Talibans brutale regime igjen ved makten. Human-Etisk Forbund ber nå norske myndigheter evakuere særlig utsatte grupper fra Afghanistan: menneskerettighetsforsvarere, LHBTQ+, ikke-troende og religiøse minoriteter.
Nyheter Internasjonalt arbeid

Under Talibans fem år ved makten (1996-2001) dikterte et bokstavtro religiøst regime hverdagen for samtlige av landets innbyggere. Kvinner og barn led likevel mest. Kvinner fikk ikke gå på skole, studere eller jobbe utenfor hjemmet. De fikk ikke forlate huset uten mannlig følge. Kvinner som ble mistenkt for utroskap ble steinet. Kvinner fikk ikke bli sett; de ble tvunget til å ikle seg burka i det offentlige rom. De-humaniseringen av kvinner under Talibans styre var komplett.Tom-Hedalen-Kristiansand-2016_sirkel.jpg

–  Taliban er det motsatte av alt vi humanister står for: ytringsfrihet og menneskerettigheter, demokrati og likeverd; valgfrihet, vitenskap og rasjonalitet, sier styreleder i Human-Etisk Forbund Tom Hedalen. 

Religiøse og etniske minoriteter, inkludert ikke-troende, er spesielt utsatte nå 

Human-Etisk Forbund er nå svært bekymret for at Talibans brutale, religiøse regime er tilbake. Og mye tyder på det: Hele 80 % av de som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine siden mai 2021 er kvinner og barn. Samtidig driver Taliban nå en målrettet kampanje mot progressive aktivister, humanister, menneskerettighetsforkjempere, journalister, akademikere, offentlige ansatte, tolker og tidligere sikkerhetspersonell, på grunn av deres arbeid for menneskerettigheter og demokrati de siste 20 årene. Religiøse og etniske minoriteter, inkludert ikke-troende befinner seg i en spesielt utsatt situasjon.  

–  Vi kan ikke igjen stå og se på at dette skjer, sier Hedalen.  

Må sikre humanitær hjelp 

I et brev til utenriksministeren denne uken ber Human-Etisk Forbund norske myndigheter om å gjøre alt de kan for å sikre at de grunnleggende menneskerettighetene for sivilbefolkningen i Afghanistan ivaretas, spesielt kvinner og barns rettigheter, samt rettighetene til særlig utsatte grupper, som LHBTQ+, ikke-troende og religiøse minoriteter. Som medlem i sikkerhetsrådet hviler det et særlig ansvar på Norge for å ta initiativ til en resolusjon som sikrer den afghanske sivilbefolkningens, inkludert internt fordrevne, tilgang på umiddelbar humanitær hjelp fra FN og andre humanitære aktører. Human-Etisk Forbund ber samtidig norske myndigheter vurdere muligheten for at særlig utsatte grupper, som nå befinner seg i overhengende fare for å bli drept, evakueres fra Afghanistan. 

Ikke trygt returland 

Human-Etisk Forbund har lenge påpekt at Afghanistan ikke er et trygt returland for ikke-religiøse asylsøkere (apostater). 

Vi er svært glade for at norske utlendingsmyndigheter nå likebehandler ikke-troende asylsøkere med dem som har konvertert. Dette er helt klart en seier for humanistiske prinsipper, både i norsk utlendingsforvaltning, og for forfulgte humanister verden over, forteller Hedalen.

Inntil nylig har altså praksisen vært at kristne konvertitter fra Afghanistan alltid har fått innvilget opphold, mens ateister eller ikke-troende kun har fått innvilget opphold hvis man mener en retur vil innebære en risiko for forfølgelse. I mange saker har det allikevel blitt anset som trygt å leve som "skjult", "ikke-misjonerende ateist" i Kabul. De nye retningslinjene som kom ved årsskiftet slår fast at asylsøkeren ikke kan pålegges diskresjon i utøvelse av sin religion eller livssyn for å unngå forfølgelse ved en eventuell retur.   

Human-Etisk Forbund har bistått UDI i utviklingen av nye intervjuguider for asylsøkere som søker på grunnlag av ateisme.