Hopp til hovedinnhold

Livsveileder søkes til sykehuset i Tromsø

Norge har lang tradisjon for sykehusprester. Nå er det for første gang utlyst en stilling som sykehushumanist.
Nyheter Livsveiledning

Trond-Enger_sirkel.jpg

Frem til 3. mai kan man for første gang i Norge søke på en stilling som sykehushumanist. Stillingen kommer som resultat av et banebrytende samarbeid mellom Human-Etisk Forbund og Preste- og samtaletjenesten ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– De siste to årene har Human-Etisk Forbund jobbet målrettet med å utvikle en samtaletjeneste for mennesker som kjenner seg mest hjemme i det humanistiske livssynet. Jeg mener dette er noe av det aller viktigste vi gjør for å være til stede for norske humanister gjennom livet, sier generealsekretær Trond Enger. 

 
7 av 10 nordmenn for ikke-religiøse samtalepartnere

I en befolkningsundersøkelse gjort på oppdrag av Human-Etisk Forbund fant Kantar at så mange som 7 av 10 nordmenn syns det bør tilbys alternativer til prester i offentlige insitusjoner. Dette går godt overens med Human-Etisk Forbund satsing på humanistsitske livsveiledere. 

– Vi er stolte av å kunne møte dette behovet i befolkningen, forteller Trond Enger.  

Allerede er det ansatt tre studenthumanister, og to felthumanister i forsvaret: 

– At vi nå får til et samarbeid med prestetjenesten ved UNN er vi veldig glade for. Vårt mål er å være til stede i humanisters liv, og da må vi være der de trenger oss, når de trenger det.  

Les mer om livsveiledning her

Samarbeidet oppstod nærmest ved en tilfeldighet

For omtrent ett år siden leste Ingun Fossland, sykehusprest og leder ved Preste- og samtaletjenesten ved UNN, et avisinnlegg skrevet av Human-Etisk Forbund, om behovet for sykehushumanister. Fossland tok kontakt med forbundet, og spurte om hvordan de kunne få til et samarbeid. Dette var spiren som ett år senere resulterte i denne utlysningen. 

Sykehushumanisten skal være et alternativ til sykehusprestene. Oppgavene favner blant annet eksistensielle samtaler med pasienter og pårørende, seremonier, bidrag i krisearbeid, og veiledning og samtaler med ansatte.  

linke final.jpg
Høres dette ut som noe for deg? Les mer om utlysningen herlinke final.jpg

Gjensidig nytte 


At Human-Etisk Forbund og Preste- og samtaletjenesten har funnet sammen om denne stillingen, skyldes at begge ser gjensidig nytte i en slik stilling. 

For Human-Etisk Forbund handler det om å kunne bidra på flere områder av livet til ikke-religiøse mennesker, og en erkjennelse av at også ikke-religiøse har et behov for livsmening, tilknytning, felleskap, verdier og eksistensiell omsorg når det røyner på. 

Preste- og samtaletjenesten har et ønske om å utvide tjenesten og tilføre en annen type kompetanse enn den som de allerede besitter. Målet til begge er at sykehusene skal bli bedre i stand til å ivareta ikke bare den fysiske og psykiske helsen til pasienten, men også den eksistensielle helsen.

Les om Cathrine Bang Hellum som var humanistisk samtalepartner i et vikariat ved St. Olavs Hospital i Trondheim.  

Prosjektstilling, med langsiktige ambisjoner  


I første omgang er dette en 2-årig prosjektstilling, men den langsiktige ambisjonen er at sykehushumanister skal bli en fast del av tilbudet både ved UNN og ved andre sykehus i Norge. Ikke som en erstatning for sykehusprester, men som et supplement.  

Nå er både Human-Etisk Forbund og Preste- og samtaletjenesten spente på hvem som vil søke på stillingen. I utlysningen er humanistiske fag som filosofi, antropologi og pedagogikk trukket frem som relevant kompetanse, samt kompetanse innen samtale, filosofisk refleksjon eller veiledning.  

Etter sommeren er så planen at en sykehushumanist for første gang skal kunne trå inn døren og ønskes velkommen på sykehuset i Tromsø – til glede for pasienter, pårørende og ansatte.  

Ønsker du å være en samtalepartner for pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset i Tromsø? Les mer om stillingen her.