Hopp til hovedinnhold

Abortrettigheter snevres inn i Polen

I dag kan polske kvinner kun få en abort hvis det er alvorlige eller dødelige skader på fosteret. Nå kan også denne rettigheten forsvinne.
Nyheter

Abort var lovlig i Polen under kommunistperioden etter andre verdenskrig. Da polske Karol Wojtyła ble innsatt som pave Johannes Paul II i 1978, ble han et viktig samlingspunkt mot kommunistregimet. Pavens innsettelse førte samtidig med seg en bølge av konservative bestemmelser.Kaja Bryx rund.jpgKaja Bryx leder The Polish Rationalist Association, som er Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i Polen.

– Paven ble sett på som en reddende engel, som skulle gjøre Polen til et viktig land igjen. Problemet var bare at han også ønsket å forby abort. Den bieffekten ble vedvarende, forteller Kaja Bryx, som er leder av vår søsterorganisasjon i Polen, The Polish Rationalist Association.

Abortkompromisset

Etter en lang og stormende debatt fastsatte det polske parlamentet det som er kjent som «Abortkompromisset» i 1993. Kompromisset forbyr i hovedsak abort, men tar høyde for tre unntak, hvor abort kan utføres lovlig.

  1. Når en kvinnes liv eller helse står i fare grunnet graviditeten.
  2. Hvis det er alvorlige eller dødelige skader på fosteret.
  3. Dersom graviditeten er et resultat av voldtekt.

Ifølge abortkompromisset er det ikke straffbart for kvinner å ta en ulovlig abort, men det er straffbart for legen som utfører aborten.

Ifølge abortkompromisset er det ikke straffbart for kvinner å ta en ulovlig abort, men det er straffbart for legen som utfører aborten.

I 2007 kom det et forslag om å endre grunnloven, slik at den skulle innebefatte at «menneskelig liv skal beskyttes fra unnfangelsen».
– Heldigvis gikk ikke dette gjennom. Det er en av de få gangene det har vært en fordel at det er så vanskelig å få endret den polske grunnloven, mener Bryx.

Unngikk totalforbud mot abort

Totalforbud mot abort har også vært diskutert i Polen de siste årene. I 2016 ble dette foreslått sammen med å gjøre abort til en straffbar handling. Ved spontanabort skulle påtalemyndighetene involveres for å undersøke om aborten virkelig skjedde av naturlige årsaker eller om den var forårsaket av kvinnen selv. Tusenvis av mennesker samlet seg i protest mot dette, og til slutt ble forslaget avvist av parlamentet.

Nå er et annet forslag om innskrenkninger i abortloven på bordet i Polen. Nemlig å gjøre abort ulovlig dersom det er alvorlige eller dødelige skader på fosteret – altså å fjerne den andre muligheten i abortkompromisset.
– Hvis dette går gjennom vil det forverre livene til polske kvinner betraktelig. Nettopp fordi de fleste aborter som skjer i Polen utføres fordi fosteret har alvorlige skader, sier Bryx.

Hvis dette går gjennom vil det forverre livene til polske kvinner betraktelig.

The Polish Rationalist Association har alltid forsvart kvinners rett til å velge fritt hvorvidt de ønsker å fortsette med en graviditet eller ikke. De deltok i protestene i 2016, og intervjuet polakker om deres syn på abort.
– Under intervjuene kom det frem at ingen ønsket et totalforbud mot abort, men overraskende nok var alle vi snakket med fornøyde med abortkompromisset fra 1993. Jeg håper uansett at dette vil forandre seg i fremtiden, avslutter Bryx.