Hopp til hovedinnhold

Vi står med polske kvinner

Frihet til å bestemme i eget liv er en grunnleggende humanistisk verdi. Derfor vil vi vise vår støtte til polske kvinner, som nylig ble offer for nok en innstramming i abortrettigheter på grunn av kristenkonsverativ innblanding i politikken.  

22. oktober 2020fastslo Polens grunnlovsdomstol at kvinner ikke lenger får lov til å ta abort dersom fosteret har alvorlige skader. Disse abortene har tidligere utgjort 98 % av alle legale aborter i Polen, og med den nye loven betyr det i praksis at det er slutt på lovlig abort. 

27. januar 2021 trådte lovforslaget i kraft. 

Abortforbudet i Polen er en dyster nyhet.  I dag er det altså kun lov til å ta abort dersom graviditeten er en følge av voldtekt eller incest, eller dersom kvinnes helse eller liv er i fare. Partileder Jaroslaw Kaczynski sa i 2018 at regjeringspartiet PIS vil jobbe for å sikre at «selv svært vanskelige graviditeter, der barnet er dødsdømt og alvorlig deformert, vil ende i en fødsel. Slik kan barnet bli døpt, begravd og gis et navn».   

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) er Polens største politiske parti, og heter på norsk Lov- og rettferdighetspartiet. PiS er et nasjonal-konservativt, kristent og høyrepopulistisk parti. Partiet bruker religion som begrunnelse for å snevre inn rettighetene til kvinner, livssynsminoriteter og LHBT-personer. Derfor sendte vi i Human-Etisk Forbund  brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide i høst, hvor vi ba om at norske myndigheter gir tydelig beskjed til polske myndigheter om at Norge mener begrensingene av kvinners rettigheter er uakseptable. 

Les utenriksminsiterens svar her.

I  Human-Etisk Forbund jobber vi for alles frihet til å velge selv, enten det er hvem man skal elske, hva man skal tro eller ikke tro på eller om man skal ha barn eller ikke. Vi setter mennesket i sentrum, det betyr at det er opp til oss selv å skape mening i livene våre, men også ta avgjørelser om hva vi skal og vil med livene våre. Derfor mener vi at religion ikke skal få styre politikken, fordi det kan få svært alvorlige konsekvenser som vi nå ser i Polen. Også andre steder i verden ser vi at når religion brukes politisk for å ivareta nasjonal identitet er det alltid kvinner og minoriteter som må betale dyrt for det. 

Staten må sikre alles trosfrihet, heller enn å bruke en utvalgt religion til å begrense folks liv.  Også i Norge har vi sett slike forsøk, blant annet da KrF ville gi leger reservasjonsrett mot kvinner som søkte abort. 

Vi i  Human Etisk Forbund står sammen med polske kvinner.  

#vistårmedpolskekvinner