Hopp til hovedinnhold

Medlemsrekord! 100 000 med i Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund har hatt innmeldingsrekord de siste to årene og runder denne uken medlem nummer 100 000. Det humanistiske livssynsamfunnet representerer etter 65 år en stadig voksende del av den norske befolkningen.

Tom Hedalen og Trond Enger.jpgGeneralsekretær Trond Enger og styreleder Tom Hedalen er stolt av medlemsveksten.

– Dette gjør meg stolt! sier styreleder i Human-Etisk Forbund, Tom Hedalen.

– Mange opplever at en organisasjon som representerer deres grunnverdier i livet gir tilhørighet, mening og forankring. Troende har dette fellesskapet i religionen sin. Vi deler ikke det å tro, men vi deler behovet for et livssyn å identifisere oss med.

– Vi har jobbet hardt og målrettet for å få flere humanister til å bli medlemmer, forteller generalsekretær Trond Enger. Han mener økningen i antall medlemmer speiler den generelle samfunnsutviklingen.

– Vi er glade for å få mulighet til å være en enda sterkere stemme for humanister i Norge, sier Enger.

Stadig flere identifiserer seg som humanister

Samtidig som stadig færre tror på Gud i Norge, identifiserer flere og flere seg med Human-Etisk Forbund. En undersøkelse fra Norsk Monitor viste i sommer at så mange som 10% av den norske befolkningen identifiserer seg med forbundet.

I et samfunn preget av sekularisering jobber Human-Etisk Forbund med å tydeliggjøre verdien av å være medlem i et humanistisk livssynssamfunn. Gjennom humanistiske seremonier ivaretas behovet for høytid, fellesskap og tradisjoner rundt de store overgangene i livet.

Ikke-troende mennesker er også opptatt av hvordan de skal leve sine liv, og hva som gir livet mening:

– Vi observerer det vi forstår som en eksistensiell lengsel i vår tid og en voksende interesse for de gleder og utfordringer vi møter på i livet som mennesker. Vi har derfor satt i gang en stor satsing på Humanistisk livsveiledning, som ivaretar behov for hjelp og støtte når livet er trøblete og som gir inspirasjon til å utvikle seg som menneske. Satsningen innebærer samtaletjeneste, møteplasser og utvikling av lett tilgjengelig digitalt innhold, forteller generalsekretær Enger.

Humanistbevegelsen viktig i en stadig mer polarisert internasjonal virkelighet

De siste årene har behovet for å forsvare menneskerettighetene økt. Alle mennesker skal ha frihet til å tro eller ikke tro, være den de er og elske den de vil. I land nær oss utfordres demokrati og rettsstat, og kvinner og barn, LHBT+-personer og livssynsminoriteter får sine rettigheter innskrenket. Vi ser polarisering og press på ytringsfriheten.

– I flere land står fundamentalistiske troende i ledtog med nasjonalistiske politikere. Vi jobber mot denne utviklingen sammen med Humanists International; paraplyorganisasjonen for verdens humanister, sier styreleder Tom Hedalen.