Hopp til hovedinnhold

Dialog motvirker polarisering

Dialog er konfliktdempende og forebygger polarisering, men god dialog er krevende.
Skrevet av Generalsekretær Trond Enger Nyheter HEF i media

Trond-Enger_mai2018b_sirkel.jpgTrond Enger er generalsekretær i Human-Etisk Forbund.For noen uker siden trakk Dialogforum Østfold tilbake sin invitasjon til Kadra Yusuf. Det satt igjen betydningen av dialog og meningsbrytning på agendaen. Avlysningen lot til å bygge på et syn på dialog der uenigheter er farlig, og bør stikkes under stol.

Etter at Yusuf gikk ut i mediene med saken, beklaget arrangøren sin feilvurdering. Det er bra, men bare første skritt i retning av en mer konstruktiv dialogforståelse.  

Dialog blir tidvis kritisert for å være noe tannløst og vagt. Men dialog er absolutt ikke er ment å være motstandsløs koseprat. Betydningen av en rolig meningsbrytning er tvert imot helt uvurderlig i et mangfoldig samfunn som dagens Norge.

Målet er ikke enighet

Human-Etisk Forbund har tatt del i organisert dialog med religiøse grupper i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet, blant annet via Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Min erfaring er at god dialog er krevende, og forutsetter toleranse for uenighet. Kritikk fungerer godt i dialoger, men da må kritikken være granskende og konstruktiv, ikke fordømmende og lukket. Målet med dialogen er ikke å komme til enighet, men å oppnå kunnskap om, og forståelse for, hverandre. For å lykkes med det, må deltakerne håndtere uenighet med innestemme.  

Bygger ned konfliktnivået

En av de store fordelene med dialog er at mennesker blir kjent med hverandre på tvers av skillelinjer.

Da den første striden om Muhammed-karikaturene raste verden over, var det en stor fordel at biskoper, ledende imamer, Human-Etisk Forbunds ledelse og andre livssynsledere i Norge kjente hverandre fra dialoger i samarbeidsrådet. Lederne var på fornavn med hverandre, og terskelen var lav for å plukke opp telefonen og snakke sammen direkte – fremfor gjennom krigstyper i media.

Dette dempet konfliktnivået og reaksjonene hos muslimer i Norge, sammenliknet med andre land.

Motvirker ekkokamre

Dialogen blir gjerne best når flere enn to trosretninger (eller standpunkter) møtes. Da blir det ikke «oss mot dem», men flere meninger som spriker i ulike retninger. 

Dialog er selvsagt vanskeligst når uenighetene er størst, og når de mest ytterliggående i en sak møtes. Da trengs det gjerne en nøytral dialogleder for å unngå at dialogen blir diskusjon, debatt eller dømmende.  

I dagens samfunn gir polarisering oppmerksomheten, både i media og blant folk, ikke minst i sosiale medier. Da er det nødvendig at noen av oss møtes på arenaer hvor ordskiftet er noen hakk mer dempet, og hvor det er plass til nyanser.

Dialog er ingen rask løsning, men en langsiktig medisin mot ensidighet.

Det tjener alle på.