Hopp til hovedinnhold

Vi ønsker en offentlig støtteordning for utbrytere fra religion

Norge bruker milliarder for å sikre religionsfriheten, men bruker ingenting for å sikre friheten til å slippe unna. Det vil Human-Etisk Forbund gjøre noe med.

Religionsfrihet handler også om friheten til å slippe unna religion. Dette er en frihet som blir illusorisk for mange av dem som har hele sin omgangskrets innenfor strenge og/eller lukkede trossamfunn.

I slike trossamfunn er et brudd med trossamfunnets interne normer i praksis ensbetydende med å kutte all kontakt med sitt sosiale nettverk, vanligvis også inkludert sin nærmeste familie. Det framstår ofte som et umulig valg for mange. 

Human-Etisk Forbund er bekymret for sosial kontroll i lukkede trossamfunn, som tvinger både gutter og jenter inn i trange, undertrykkende kjønnsroller.

Slik negativ sosial kontroll rammer barn og unge både i etniske minoritetsmiljøer og i strenge/lukkede religiøse (kristne) miljøer i majoritetsbefolkningen.

Personer som bryter med slike miljøer blir ofte stående alene.

Human-Etisk Forbund mener det offentlige har en viktig oppgave i å støtte mennesker i slike bruddprosesser, slik at overgangen fra et liv i menigheten, til et liv utenfor, blir så enkel og skånsom som mulig. Ingen skal være nødt til å leve  i et lukket trossamfunn mot sin vilje.

En måte å gjøre det på, er å opprette en fast støtteordning for organisasjoner som jobber med å hjelpe mennesker i slike bruddprosesser. Noe av det slike organisasjoner kan tilby, er et sosial nettverk utenfor menigheten og muligheten til å starte et nytt liv.

I forbindelse med en offentlig utredning om likestillingsutfordringer blant barn og unge (NOU 2019:19) har Human-Etisk Forbund levert følgende forslag til staten:

  • Det bør opprettes en statlig støtteordning for organisasjoner som hjelper folk som ønsker å bryte med strenge og/eller lukkede trossamfunn. (Hjelpekilden er et eksempel på en slik organisasjon.) Ordningen kan finansieres ved å holde tilbake inn en liten andel (f.eks. 1 promille) av det som utbetales som offentlig tilskudd til Den norske kirke og andre tros-og livssynsamfunn.
  • Det bør etableres som betingelse for offentlig tilskudd at tros-/livssynssamfunn jobber målbevisst for at medlemmer kan melde seg ut og bryte åpent med organisasjonen uten sterke negative sosiale sanksjoner.

Les hele høringsuttalelsen her