Hopp til hovedinnhold

– Personlig erfaring med undertrykkelse og ufrihet

Mandana Avesta Hendessi forteller hvorfor hun valgte å jobbe for menneskerettigheter og minoriteters kår i Midtøsten.

Hvem er Mandana Avesta Hendessi?

Født og oppvokst i Iran. Flyttet som ung til Storbritannia. Jobber med hjelpeprosjektene Human-Etisk Forbund støtter for jesidiene i Irak. Leder av Norsk Folkehjelps kontor i Dohuk i Kurdistan, Nord-Irak.

– Under oppveksten i Iran la jeg merke til marginaliseringen av kvinner og hvordan de ble stengt ute fra det offentlige liv. Jeg ble tidlig interessert i politikk, men følte meg ekskludert fra debatten av menn og gutter som mente kvinner og jenter kun skulle interessere seg for husarbeid og å ta seg av barn og eldre.

– I tenårene ble jeg tvunget av mine foreldre til å gjennomgå en «jomfruhinnetest» for å bevise at jeg ikke hadde vært involvert i «ulovlig sex» før ekteskapet. Mens gutter ble oppfordret til å utforske sin seksualitet og ha et aktivt sosialt liv, ble jenter utestengt hvis det var mistanke om forhold utenfor ekteskapet.

Les mer om hvordan Mandana og hennes kolleger jobber 

– Det ble sagt at; mannens ord er lov og kvinnens plass er i hjemmet. Samtidig var det iranske samfunnet under rask transformasjon med økende antall kvinner i høyere utdannelse og i lønnet arbeid. Min mor styrte en avdeling i Irans sentralbank og tjente dobbelt så mye som min far. Men den patriarkalske kulturen som har dominert vårt samfunn har alltid beholdt et sterkt grep om relasjonen mellom menn og kvinner, og hemmet den sosiale utviklingen.

– Regionen jeg kommer fra og nå jobber i, har en historie som går tusenvis av år tilbake. Området blir kalt sivilisasjonens vugge, men likevel opplever millioner av mennesker fattigdom, sosial kontroll og brudd på menneskerettighetene. Jeg er særlig bekymret for situasjonen for kvinner og jenter som i økende grad rammes av kjønnsdiskriminering og seksuell- og kjønnsbasert vold.

– Min motivasjon for å jobbe med likestilling og menneskerettigheter for alle, kommer av min bakgrunn. I tillegg har tilværelse som etnisk minoritet i Storbritannia gitt meg dypere sympati for minoriteter verden over, og en forpliktelse til å støtte bevegelser som forsvarer minoriteters rettigheter.

Les mer om hvordan jesidiene i Irak jobber for å bygge sitt folks fremtid