Hopp til hovedinnhold

- Føler seg glemt av myndighetene

Intervju med Mandana Avesta Hendessi, jobber med hjelpeprosjektene Human-Etisk Forbund støtter for jesidiene i Irak. Leder av Norsk Folkehjelps kontor i Dohuk i Kurdistan, Nord-Irak.

Hva er det viktigste for Jesidi-folket å få hjelp til?

– For dem som er på flukt, er det viktigste å få returnere til sine hjem. Dette vil selvfølgelig kreve støtte fra myndighetene i Irak; husene må gjenoppbygges, sikkerhet må opprettes og generell infrastruktur må på plass. Alle som har mistet noen av sine kjære, sine hjem eller sitt levebrød, er avhengige av å få økonomisk støtte fra myndighetene for å kunne leve trygge og verdige liv.

– Jesidiene vil ha rettferdighet. De vil at de ansvarlige for folkemordet, for fangenskapet, slaveriet, torturen og misbruket av mennesker fra jesidi-minoriteten, dømmes og straffes.

Hvilke hjelpetiltak er de mest vellykkede?

– Etter min oppfatning har det mest vellykkede vært støtten vi har kunnet gi jesidiske kvinner og jenter med hensyn til deres mentale styrke, evne til å forsørge seg selv og re-integrering i samfunnet.

– Tiltak for å gjenopprette samholdet i og mellom de ulike samfunnene har også hatt god effekt. Fremveksten av ISIS i regionen skapte spenninger og konflikter innad, hvilket særlig påvirket jesidiene og muslimene. Vi observerer bedre samarbeid og harmoni der vi har jobbet med dette.

Hvordan ser typiske arbeidsdager ut for dere?

– Vi starter dagen med å oppdatere hverandre og koordinere møter. Det er avgjørende at vi kommuniserer og avsjekker med hverandre så regelmessig som mulig. De fleste kollegaene mine er irakere og vi får masse energi og mot fra prosjektene vi driver sammen med våre partnere.

– Siden det skjer ting med korte mellomrom i Irak, må vi hele tiden være oppdatert og respondere fortløpende. Mye av vårt daglige arbeid handler om å ha kontakt med, og bidra med, assistanse og støtte til våre partnerorganisasjoner i gjennomføringen av våre felles prosjekter.

– Vi besøker partnerorganisasjonene og prosjektene jevnlig for å tilby støtte og assistanse der det trengs. Vi snakker med menneskene som deltar og følger med på aktivitetene for å identifisere eventuelle mangler og forbedringspunkter.

– Vi bidrar også jevnlig i organisering av møter med lokale og internasjonale interessenter for å sikre at vi samarbeider på tvers av sektorer og bygger kontaktnettverk.

– Det er aldri et kjedelig øyeblikk! Vi driver et engasjerende arbeid som gir mange muligheter for gjensidig læring.

Les mer om hvorfor Mandana valgte å jobbe for minoriteters rettigheter her

Hva er ditt inntrykk av det jesidiske folkets syn på egen fremtid?

– Irakske myndigheters overveldende mangel på støtte og innsats har påvirket jesidienes syn på fremtiden. Det hersker en følelse av å ha blitt glemt og forlatt av politikerne. For å gjenoppbygge selvfølelsen trenger de å føle at de, og deres lidelser, betyr noe for menneskene som er ansvarlige for deres velferd.

– Det er veldig viktig at støtten fra Human-Etisk Forbund, myndigheter og andre organisasjoner fortsetter, og at den er fleksibel. Slik kan den tilpasses løpende endringer i behov. Når vi går fra den humanitære fasen til utviklingsfasen, blir like rettigheter, inkludering, bedre boforhold, helsehjelp, utdannelse og inntektsmuligheter prioriteter.

– Det er derfor viktig å være tett på, og respondere på endringene etter hvert som de kommer.

Les mer om hvordan jesidiene i Irak jobber for å bygge sitt folks fremtid