Hopp til hovedinnhold

Slik forholder Human-Etisk Forbund seg til koronaviruset

Sist oppdatert 26.06.20

Konfirmasjon

Etter at vårens konfirmasjonsseremonier måtte avlyses, har Human-Etisk Forbund nå avtalt nye datoer med rådhus, kulturhus og samfunnshus over hele landet. Alle foresatte til konfirmanter har fått informasjon om sine nye seremonialternativer.

- Vi vet at konfirmasjonsseremonien betyr mye for konfirmantene og deres familier. Vi håper at situasjonen tillater oss å gjennomføre disse når vi kommer dit, sier generalsekretær Trond Enger.

Bryllup/Vigsel

Planlagte vigsler blir ikke avlyst.

Human-Etisk Forbund avlyser ikke planlagte seremonier for vigsel. Beslutninger om fremtidige vigsler blir tatt løpende i samråd med brudeparet. For spørsmål angående din seremoni, ta kontakt med din vigsler.

Navnefest

Human-Etisk Forbund har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av høstens navnefester i tråd med nasjonale retningslinjer fra myndighetene.

Det er våre lokale arrangører som må finne løsninger på hvordan de skal få til å avholde seremoni, og samtidig overholde de gjeldende smittevernreglene.

Aktuelle tiltak kan være å begrense antall gjesteplasser eller gjennomføre flere seremonier samme dag med færre deltakere pr. seremoni.

Vi ber dere derfor være oppmerksomme på at seremonilokalet og tidspunkt kan endre seg fra det dere har meldt dere på, og at det kan komme begrensninger i antall gjesteplasser pr. familie.

Mer informasjon om gjennomføring av navnefestseremoni vil du få tilsendt fra vår lokale arrangør.

Gravferd

Planlagte gravferdsseremonier blir ikke avlyst.

Human-Etisk Forbund avlyser ikke planlagte gravferdsseremonier. Fremtidige gravferder fortsetter i henhold til gjeldene forskrifter fra myndighetene.