Hopp til hovedinnhold

Slik forholder Human-Etisk Forbund seg til koronaviruset

Sist oppdatert 03.03.21

Konfirmasjon

Også årets konfirmasjonssesong blir dessverre mer uforutsigbar enn vi hadde håpet. Konfirmanter og foresatte får informasjon direkte dersom endringer må gjøres.

Human-Etisk Forbund tilpasser gjennomføring av kurs og seremonier til lokale forhold. Fordi lokale retningslinjer for smittevern varierer, vil også måten kursene blir gjennomført på kunne variere.

Kurs

Vi gjennomfører kursene som planlagt der det er mulig og gjør det vi kan for å finne alternative løsninger der det er behov for det. Det kan bety at kurs eller deler av kurs blir flyttet utendørs eller til nettmøter. Det kan hende at tidspunkt for kurs vil måtte endres på grunn av retningslinjer for smittevern. Det viktigste er at kursene gjennomføres på en trygg og best mulig måte for konfirmantene.

Seremonier
Seremoniene våren 2021 vil gjennomføres når det er mulig i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Der gjennomføring ikke er mulig, flyttes seremonien til en ny dato. Dette vurderes fortløpende av våre lokalt ansatte og frivillige, og foresatte informeres umiddelbart ved endringer.

Da vi i Human-Etisk Forbund ikke eier egne lokaler, trenger vi ofte noe mer tid før vi kan bekrefte nye løsninger for seremoniene ved endringer i myndighetenes retningslinjer.

Konfirmanter og foresatte mottar informasjon direkte ved endringer.

Bryllup/Vigsel

Planlagte vigsler blir ikke avlyst.

Human-Etisk Forbund avlyser ikke planlagte seremonier for vigsel. Beslutninger om fremtidige vigsler blir tatt løpende i samråd med brudeparet. For spørsmål angående din seremoni, ta kontakt med din vigsler.


Navnefest

Human-Etisk Forbund har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av navnefester i tråd med nasjonale retningslinjer fra myndighetene.

Det er våre lokale arrangører som må finne løsninger på hvordan de skal få til å avholde seremoni, og samtidig overholde de gjeldende smittevernreglene.

Aktuelle tiltak kan være å begrense antall gjesteplasser eller gjennomføre flere seremonier samme dag med færre deltakere pr. seremoni.

Vi ber dere derfor være oppmerksomme på at seremonilokalet og tidspunkt kan endre seg fra det dere har meldt dere på, og at det kan komme begrensninger i antall gjesteplasser pr. familie.

Mer informasjon om gjennomføring av navnefestseremoni vil du få tilsendt fra vår lokale arrangør.


Gravferd

Planlagte gravferdsseremonier blir ikke avlyst.

Human-Etisk Forbund avlyser ikke planlagte gravferdsseremonier. Fremtidige gravferder fortsetter i henhold til gjeldende forskrifter fra myndighetene.