Hopp til hovedinnhold

Jesidienes kamp for egen fremtid etter IS

Siden 2015 har Human-Etisk Forbund støttet jesidienes kamp for å ta tilbake livet sitt etter å ha vært utsatt for folkemord og andre overgrep av IS. I november 2019 reiste vi til Kurdistan, Nord-Irak, for å treffe menneskene det handler om.

– Særlig møtene med unge overlevende gjorde inntrykk. Selvstendighet, styrke, vilje og ressurser er det mest beskrivende jeg sitter igjen med, og som jeg ikke klarer å glemme. Mennesker som har sett sine kjære bli drept og selv har vært utsatt for overgrep og tortur vi ikke kan forestille oss, i nær fortid; de tar nå roret og styrer gjenreisingen av sitt samfunn, sier kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Marit Øimoen, som var med på besøket

Da IS gikk til angrep på jesidiene i Sinjar i 2014, fikk den lille religiøse minoriteten valget å konvertere eller dø. Menn ble skutt og kastet i massegraver, kvinner ble gjort til slaver for IS-krigere og deres familier. 

Tabuet seksualisert vold 

Overlevende kvinner som har vært fanget og voldtatt, møter på nok et problem idet de har klart å rømme eller er blitt kjøpt fri av familien sin; tabuet rundt seksualisert vold. De lokale organisasjonene som Human-Etisk Forbunds støtte går til, jobber aktivt for å bryte tabuet og sikre at disse kvinnene og samfunnet de returnerer til frigjør seg fra skammen dette tradisjonelt innebærer. 

Irak-2019-HEF-01221_500.jpgReturnert etter IS-fangenskap: de tre kvinnene (nummer to fra høyre oversetter) har alle vært slaver hos IS. Kvinnen til høyre ble kjøpt fri for kun kort tid siden – familien betalte 8000 dollar for å få henne og datteren hennes ut. 

Det arrangeres grupper der både unge menn og kvinner deltar, og temaet er seksualisert vold. Å kunne snakke åpent om dette, kvinner og menn i samme rom, er et enormt stort steg og tradisjonelt helt utenkelig. 

Igjen viste unge voksne at de selv tar kontrollen over sitt folks og sitt samfunns fremtid. På direkte spørsmål bekreftet mennene i gruppen at de opplevde samtalene som svært nyttige, forteller Øimoen. 

Ved kvinnesentrene organiseres felles aktiviteter, individuelle- og gruppesamtaler, yrkes- og ledertrening og overnatting i krisesituasjoner. Sentrene jobber også for kvinners rettigheter inn mot myndighetene. 

Irak-2019-HEF-01216_500.jpg

Ved kvinnesenteret EMMA (som betyr «vi»), jobber trent personell med ulike felles aktiviteter for jesidiske kvinner. De gjennomfører også samtaler med overlevende som har kommet seg ut av IS-fangenskap. 

Vil du bidra? 

Har du lyst til å bidra til jesidienes arbeid for egen fremtid?

  • Bruk kontonummer 90010876000
  • Merkes med "jesidiprosjektet"

Viktig dokumentasjon

Tre unge menn jobber utrettelig i det organisasjonen Yazda betegner som «dokumentasjonsprosjektet». Prosjektet har tre målsetninger: 

  • Massegravene: sikre bevis gjennom å kartlegge gravene og monitorere åpningen av dem for å se at prosedyrer følges, samt spore opp vitner til drapene og intervjue dem. 

Marit Øimoen og resten av delegasjonen fra HEF fikk snakke med en av mennene, Sulaiman Chomer, som har jobbet med dokumentasjonsprosjektet fra starten: 

Arbeidet innebærer tung belastning for de tre som gjør det; vitneintervjuer kan vare i åtte-ti timer, og etterpå skal de transkriberes, med alle sine grusomme detaljer. At de er tre personer og kan avlaste hverandre noe hjelper, men de skulle gjerne vært flere, sa han. 

middag Dohuk.JPGSulaiman Chomer er en av tre som jobber innenfor dokumentasjon. Her etter en middag i byen Dohuk, med (f.v) Marit Øimoen, Natalie Milde (frivillig i HEF) og Mandana Hendessi, leder av Norsk Folkehjelps kontor i Dohuk, Irak

Videre skal prosjektet: 

  • Dokumentere den jesidiske religionen og kulturen. Det lille folkets tradisjoner har gjennom tusener av år vært holdt i hevd gjennom praksis. Når nå store deler er flyktet til Europa og Canada, og de gjenværende i Irak er plassert i midlertidige leire, forvitrer kulturen. Det er første gang det gjøres et dedikert arbeid på nedskriving av religionens innhold. 
  • Jobbe for rettferdig juridisk behandling og gjenoppbygging av det jesidiske samfunnet 

Støtten går til jesidiene selv og deres organisasjoner 

Human-Etisk Forbund kanaliserer sin støtte til de lokale organisasjonene via Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har kontorer i området og samarbeider daglig med de lokale organisasjonene, som står for den operative innsatsen. Deres behov er kapital og kompetanse, og det er dette de mottar gjennom prosjektet. 

Irak-2019-HEF-01212.JPG

Skolejenter i en av leirene for internt fordrevne i Irak. Landsbyene jesidiene bodde i og ble jaget fra, er nå kontrollert av ulike opprørsgrupper og derfor ikke mulig å vende tilbake til.

 

Har du lyst til å bidra til jesidienes arbeid for egen fremtid?

Send donasjon til kontonummer: 9001 08 76000

Merk 'Jesidiprosjektet'